Regional Case Study u Puli

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

rcs

U prostorijama vije?nice Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovi?“ na press-konferenciji voditelji projekta Amel Hadžipaši? i Emil Šeti? predstavili su natjecanje „Regional Case Study“ (RCS) koje organizira Start-Up udruga. Regional Case Study predstavlja jedinstven nacionalni projekt pošto osim natjecanja u poslovnim slu?ajevima obuhva?a i predavanja doma?ih i inozemnih predava?a iz prakse, posjete poduze?ima i institucijama te panel diskusije. Natje?aj je objavljen na web-stranicama udruge, a rok za prijavu je 11.11.2014. godine.

Mlade ?e osobe imati priliku rješavati poslovne slu?ajeve (case study) poduze?a iz razli?itih djelatnosti. U obliku partnerstva i/ili sponzorstva u projekt su uklju?eni: Infobip d.o.o., Adris Grupa, Prestige d.o.o., Kakanj cement, Heidelberg Cement Group, Rockwool Adriatic d.o.o., Uniline d.o.o., Pametan Rast d.o.o., Pietas Julia, Glavani Park, HBOR, HAMAG-BICRO, IDA, Istarska županija, Sveu?ilište Jurja Dobrile u Puli, FET „Dr. Mijo Mirkovi?“ u Puli, Studentski Centar Pula, Studentski zbor Pula.

DSCN5553

U sklopu projekta, studenti i mlade osobe imati ?e priliku prezentirati svoje ideje i rješavati case-ove iz razli?itih djelatnosti. Osim samog natjecanja, održati ?e se i predavanja/radionice predava?a iz prakse (npr. iz financija, informatike, marketinga, turizma, PR-a, poslovnih planova, EU fondova), posjete poduze?ima, institucijama i organizacijama te panel diskusije.

U natjecanju mogu sudjelovati studenti viših godina studija razli?itih struka poput ekonomije, informatike, tehni?kih i humanisti?kih znanosti i dr. (druga i  tre?a godina preddiplomskog studija te prva i druga godina diplomskog studija) i mlade osobe do 30 godina s VŠS i VSS. Sudjelovanje u svim aktivnostima projekta je besplatno za sudionike, a nagradni fond iznosi 15.000 kn.

Više informacija o natje?aju i na?inu prijava možete prona?i na: http://www.startup-udruga.hr, facebook stranici natjecanja – Regional Case Study ili postaviti upit na regionalcasestudy@gmail.com.


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student