Besplatna škola trčanja za građane

array(1) { [0]=> int(64) }

Foto: Screenshot/ facebook.com/groups/nike.run.club.zagreb/

Nike + Run Club Zagreb – besplatna škola tr?anja po centru Zagreba!

Tr?anje po gradskim ulicama postaje svojevrsni trend diljem svijeta, a u rujnu ove godine Nike + Run Club pokrenuo je besplatnu školu tr?anja po centru Zagreba. Upoznavanje grada rekreacijom privuklo je mnoge gra?ane, ponajviše mla?u populaciju. Jedan od ambasadora, Lobel Jira kaže: ‘Zadovoljni smo odazivom gra?ana i nadamo se da ?e se sve više ljudi uklju?ivati u tr?anje po gradu’.

S Nikeom možete tr?ati svake srijede u 18:30 sati, uz prethodnu registraciju u njihovom du?anu u Ilici 10. Prije samog tr?anja, sudionici se zagrijavaju u prostorijama Zagreba?kog plesnog centra. Trka?i su podijeljeni u 3 grupe – naprednu, srednju i po?etnu kako bi svi mogli tr?ati s obzirom na svoje mogu?nosti. Rute se mijenjaju svake srijede, te su pomno isplanirane, pa tako duljina rute za po?etnu grupu ne prelazi pet kilometara, dok oni u boljoj formi tr?e i do šest, sedam kilometara. ‘Pet kilometara možda djeluje kao sitnica, ali zapravo je big deal’ – izjavila je ambasadorica Marijana Boji?. Tr?anje u N+RC-u trajat ?e cijele godine, bez obzira na vremenske uvjete.

Ovaj klub pokrenut je kako bi se promovirao zdraviji i aktivniji na?in života, ali i potaknulo druženje u zaista ugodnoj atmosferi. Svi su ?lanovi dobrog raspoloženja što se može vidjeti na njihovim licima te istinski uživaju u tr?anju po centru Zagreba. ‘Tr?anje u Nike klubu ?ini mi se kao odli?na prilika za upoznati neke nove ljude, ali i nastaviti s treninzima’ – rekao je student Pravnog fakulteta i aktivni tenisa? Pavel Praži?. Me?u trka?ima, uz Pavela, ima još puno studenata kojima rekreacija može poslužiti i kao ‘ispušni ventil’ nakon zahtjevnih ispita ili kolokvija.

Zato svi vi koji volite tr?anje ili dobar provod, obucite tenisice i pridružite se klubu ve? sljede?e srijede na nekoj novoj ruti. Upoznat ?ete grad i nove ljude, ali i aktivno provesti ve?er. Uz puno smijeha i uživanja. Jer to je ipak najvažnije kod ovog kluba.

Tekst: Mislav Lugonji?Više o


©2019 Televizija Student