New Europe Market (NEM) počinje u Dubrovniku

Najve?i medijski doga?aj u regiji Jugoisto?ne Europe u srijedu otvara svoja vrata u dubrova?kom hotelu Rixos Libertas.

Market na NEM konferenciji tržište je televizijskog sadržaja i usluga kao odli?no mjesto za networking jer su sudionicima osigurane brojne prilike za istraživanje novih poslovnih mogu?nosti.
Izlaga?i iz Hrvatske i svijeta nude svoje televizijske formate i sadržaje.
Jedna takva ponude je najnoviji 3D televizor.

 

Kolege novinari Dubravka Glavina i Matko Fu?ak su popratili ovaj doga?aj, pa pogledaje nekoliko slika:

 Više o


©2019 Televizija Student