Nema više iznošenja hrane iz studentskih menzi

Izmijenjenim se Pravilnikom o studentskoj prehrani zabranjuje iznošenje hrane iz studentskih menzi.

Nakon što je novim, izmijenjenim Pravilnikom o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na pokri?e troškova prehrane studenata studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena s 50 na 71.24% te se po?eo primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava, uvedena je još jedna novotarija.

Naime, prema ?lanku 16. koji regulira kršenje povrede Pravilnika od strane samog davatelja usluge, u ovom slu?aju menze, navedeno je kako se ne smije dozvoljavati iznošenje hrane izvan samog restorana.

Iz Ministarstva navode kako se radi o dodatnom asortimanu koji je u prethodnom razdoblju bio broj?ano i financijski vrlo izražen i koji se uglavnom iznosio iz restorana, što je predstavljalo nepravilnost u sustavu te utjecalo na neracionalno pove?anje sredstava iz državnog prora?una.

Povjerenstvo koje je radilo na izradi Pravilnika zauzelo je mišljenje da je potrebno ograni?iti mogu?nost iznošenja prehrambenih namirnica iz restorana, kao i ustrajati na praksi konzumiranja jela u studentskom restoranu u kojem je isto pripremljeno, kao što je i praksa svih koji koriste uslugu bilo kojeg restorana‘, napominju iz Ministarstva.

Podsje?amo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je novi Pravilnik o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na pokri?e troškova prehrane studenata koji je stupio na snagu 22. sije?nja ove godine. (Studentski.hr)

 Više o


©2019 Televizija Student