Neizbježno rezanje upisnih kvota na fakultetima

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: seebiz.eu

Unato? tome, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanovi? najavio je smanjivanje broja studenata, koje ?e se, kako kaže, silom prilika morati dogoditi jer je osnovnoškolaca sve manje. Dodaje kako je broj studenata na  znanstvenim podru?jima u stalnom padu, pa ?e se upisne kvote na društvenim i humanisti?kim fakultetima srezati, dok ?e kvote upisa na ostalim podru?jima rasti.

?elnici sveu?ilišta smatraju kako ?e linearno rezanje djelovati nepovoljno na sustav visokog obrazovanja. Rektor Sveu?ilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš dodaje kako je opasno i riskantno iznositi ovakva razmišljanja bazirana na osobnim dojmovima o sustavu. U prilog ovoj izjavi ide ?injenica da Zagreba?ko sveu?ilište ve? na prvom roku ispuni 95 posto upisnih mjesta. Nešto manje od polovice ukupnog broja studenata na javnim sveu?ilištima u Hrvatskoj studira upravo u Zagrebu. Iz Rektorata poru?uju kako još uvijek ne postoji kvalitetna procjena stanja po studijskim programima u RH.

Tekst: Ana-Marija Tomaši?Više o


©2019 Televizija Student