Natječaj za Izložbu koja mijenja izgled Zagreba, „Anomalije grada“

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

anomije grada

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu organizira izložbu koja za cilj ima ujediniti kreativne radove studenata Akademije likovne umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta, Krajobrazne arhitekture pri Agronomskom fakultetu, Akademije dramske umjetnosti i ostalih kreativno usmjerenih fakulteta i u?ilišta te strukturirano prikazati presjek aktualne studentske kreativne scene.

Tematski zadatak izložbe„Anomalije grada“, je prikazati na koji na?in bi pojedinac izmijenio izgled grada Zagreba pomi?u?i granice postoje?eg grada i dodaju?i u svom radu to?no ono što, po njegovom mišljenju, nedostaje. Organizator navodi da je cilj predo?iti mnogo razli?itih i individualnih vi?enja grada u kojem živimo i djelujemo.

U natje?aju, koji je za sve zainteresirane raspisao Klub studenata, stoji: „Parkovi, arhitektura 19. stolje?a, javna plastika i simboli grada. Toliko otkrivenih i toliko skrivenih elemenata, a možda najviše onih koji nedostaju. Pozivamo sudionike da upotrijebe maštu i zamisle novu arhitekturu, nove funkcije postoje?e, nove spomenike, nove vedute i novi izgled Zagreba u suživotu s postoje?im. Osmislite namjene za napuštene gra?evine ili dajte nekoj gra?evini drugu namjenu, dodijelite nam novi javni spomenik, naslikajte idealan pogled sa svog prozora ili neke druge to?ke u gradu, projektirajte park za pse i montažom pokažite što bi se odli?no uklopilo na lokaciji koju odaberete. Ne želimo ograni?iti vas te vašu kreativnost i projekte svesti na pojam revitalizacije, ve? vas tražimo da pomaknete granice postoje?eg grada dodavanjem to?no onoga što mislite da mu nedostaje u ovom trenutku. Tako?er, ne bojte se doze ili razine fikcije u svom radu budu?i da ovim natje?ajem i izložbom imate priliku do kraja iskoristiti svoju maštu vezanu za auru naše urbane sredine i dati ideje za stvaranje nekog novog Zagreba u raznim medijima.“

Izložba ?e biti održana u Galeriji Zvonimir u ožujku 2015. Rok za slanje radova je 15. sije?nja 2015.godine,a šaljite ih na kspuff@gmail.com gdje se možete javiti i sa svim pitanjima vezanim za izložbu. Prijava treba sadržavati vaše ime i prezime, podatke o studiju i godini studija koju poha?ate te fotografije radova i kratki opis radova. Ako se radi o fotografijama, šaljete njih. Ako se, primjerice, radi o maketi gra?evine, onda šaljete fotografije makete.

Ova izložba predstavlja izvrsnu priliku za izraziti stav, mišljenje, kreativnost i talent na jednom mjestu. Promijenite sliku grada i dajte svoj obol njegovu izgledu, ako ne za stalno, onda barem ovom prilikom.

autor: Luka Miha?i?Više o


©2019 Televizija Student