Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2266) }

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Na temelju rektorove odluke i Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, pravo prijave na Natječaj imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

 

Radovi se mogu prijaviti u šest kategorija:

  1. Za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
  2. Za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
  3. Za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)
  4. Za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
  5. Za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)
  6. Za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)

 

Rok za prijavu je 3. svibnja 2019. do 16 sati, a obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca ovdje. Također, odgovarajućem povjerenstvu sastavnice, treba dostaviti ispis cijelog rada u dva primjerka te obrazloženje mentora, koji mora biti zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, imati stupanj doktora te biti izabran u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

Popis dobitnika Rektorove nagrade bit će objavljen na oglasnim pločama fakulteta i akademija te na mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrada koja će se održat 3. srpnja 2019. na Ekonomskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu.


Više o


©2019 Televizija Student