Natječaj UNIverzI-JA-DA

UNIverzI-JA-DA from TV Student FPZG on Vimeo.

Povodom Europskih sveu?ilišnih igara otvoren je natje?aj za studentske projekte iz podru?ja: mobilne aplikacije i turisti?ke promocije hrvatske kulture i sporta. Prijave su ve? u tijeku i traju do 14. rujna. Timovi ?iji prijedlozi pro?u u finale bit ?e nagra?eni sa 10 tisu?a kuna. Ocjenjuje se inovativnost, izvedivost, iskustvo i kvalificiranost tima te dodana vrijednost i financijski resursi.

Natje?aj je otvoren za sve studente (redovni i izvanredni) preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sveu?ilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleu?ilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj koji se mogu prijavljivati pojedina?no ili u timu do pet osoba. Svaki tim izabire voditelja tima koji je zadužen za daljnju komunikaciju sa organizatorima, a mogu odabrati i do tri mentora iz Mreže studentskih poduzetni?kih inkubatora (MSPI). Glavni organizator je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koja i nagra?uje finaliste. Na projektu sura?uje s Udrugom Europskih sveu?ilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016 te Ministarstvom turizma RH koje osigurava 200 tisu?a kuna za realizaciju pobjedni?kih projekata.

U procesu prijave svi studenti dužni su izraditi profil na mspi.hr , voditelj tima treba priložiti obrazac sa idejom projekta te životopise svih ?lanova studentskog tima. Ideje koje pro?u u finale bit ?e objavljene 21.rujna 2015. kada kre?u u daljnju razradu. U toj fazi studentski timovi stvaraju prora?un planiranih troškova i detaljnije razvijaju ideju koju 10.11. prezentiraju pred stru?nim žirijem.
Na javnom predstavljanju žiri ?e odabrati dva pobjedni?ka projekta turisti?ke promocije hrvatske kulture i sporta te jednu pobjedni?ku aplikaciju uskla?enu i u funkciji nadogradnje na postoje?i web Europskih sveu?ilišnih igara.Više o


©2019 Televizija Student