Natječaj Studentskog zbora UNIZg-a u tijeku!

fsd

Skupštine Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu objavila je natje?aj potkraj velja?e. Sudjelovati mogu svi studenti Sveu?ilišta u Zagrebu, razni studentski zborovi, studentske udruge i organizacije s djelovanjem na podru?ju Zagreba. Važno je istaknuti kako su podnositelji zahtjeva financirani iz prora?una SZZG-a dužni priložiti financijsko izvješ?e svih financiranih programa. Polako se bliže krajnji datumi za dostavu programa, i sve završava 14. ožujka. Preostali rokovi za dostavu su 12. ožujka kada je zadnji dan za društveno humanisti?ko podru?je, 13. ožujka za tehni?ko i umjetni?ko podru?je te 14. ožujka za biotehni?ko, prirodoslovno i biomedicinsko podru?je.

Tekst: Mateja Vu?kovi?Više o


©2019 Televizija Student