Nakon gotovo 30 godina Tri sestre ponovo u Frankopanskoj

Od 17. sije?nja, u Gradskom dramskom kazalištu Gavella, možete pogledati ?ehovljeve Tri sestre. Radi se o predstavi makedonskog redatelja, Slobodana Unkovskog, kojemu je ovo prvo postavljanje djela na scenu nekog Hrvatskog kazališta. Drama u ?etiri ?ina, u kojoj nema preokreta, fokus stavlja na likove i njihovu tragi?nost, a bez obzira na vje?ni optimizam i ?ežnju da život bude bolji promjene se ne dešavaju. Tri su sestre utjelovljenje ljepote, profinjenosti, obrazovanosti, ali i nemo?ni likovi koji ne mogu pomo?i sami sebi, a kamoli jedna drugoj.Nakon 29 godina, ova ?e predstava ponovo stati na pozornicu, a klasi?no ?ehovljevo djelo popuniti sjedala u gledalištu kazališta u Frankopanskoj.
U predstavi igraju Ozren Grabari?, Bojana Gregori? Vejzovi?, Dijana Vidušin, Jelena Miholjevi?, Ivana Roš?i?, Sven Šestak, Ranko Zidari?, Hrvoje Klobu?ar, Živko Ano?i?, Filip Šovagovi?, Filip Vidovi?, Matija ?igir, Ingeborg Appelt i Biserka Ipša.

Piše: Ena BebekViše o


©2019 Televizija Student