Nacionalna konferencija “Exchange ability”

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: studentski.hr

Promocija Erasmus programa za studente s posebnim potrebama

Svrha ove konferencije je informiranje o dodatnoj financijskoj potpori za osobe s posebnim potrebama te op?enito promocija ovog programa.

Sudjelovanje u konferenciji bit ?e mogu?e online ili putem CARNet-ova sustava za videokonferencije. Pošto je broj mjesta u CARNet-ovim konferencijskim u?ionicama ograni?en, zainteresirani se trebaju prijaviti najkasnije do 16.12. do 16 h putem .

Konferencija se održava na sljede?im lokacijama u CARNet-ovim u?ionicama:

  • Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lu?i?a 5
  • Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ru?era Boškovi?a bb
  • Rijeka: Pravni fakultet, Hahli? 6
  • Osijek: Elektrotehni?ki fakultet, Kneza Trpimira 2B
  • Zadar: Sveu?ilište u Zadru, Franje Tu?mana 24i (Novi kampus)
  • Dubrovnik: Sveu?ilište u Dubrovniku, ?ira Cari?a 4.

 

Tekst: Morana ?alaViše o


©2019 Televizija Student