Na Međunarodni dan tolerancije učenici jasno izrazili svoj stav o izbjegličkoj krizi, nenasilju, toleranciji i jednakosti

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Ovim radom poru?ujemo da želimo svijet u kojem se ne podižu, ve? ruše ograde me?u ljudima. Želimo svijet u kojem se ljude ne prosu?uju po boji kože ili vjeri ve? njihovoj ?ovje?nosti. Želimo da svatko bude – ?OVJEK.” (u?enici/autori/ce Osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno)

Forum za slobodu odgoja ju?er je održao sve?anu dodjelu nagrada Oboji svijet! povodom Me?unarodnog dana tolerancije na kojoj su u?enici i u?enice govorili o toleranciji, nenasilju, jednakosti, kao i aktualnim doga?anjima u društvu, poput izbjegli?ke krize, u Kazalištu Trešnja u Zagrebu. Doga?aj je bio posve?en podizanju svijesti i razvoju tolerancije, nenasilja te aktualnim problemima današnje generacije mladih, kao i njihovim vizijama budu?nosti. Na priredbi je postavljena i izložba u?eni?kih radova pristiglih na natje?aj. Tijekom ovogodišnjeg natje?aja, pristiglo je preko 560 kreativnih radova, koje je izradilo preko 1600 u?enika/ca iz 19 županija iz cijele Hrvatske. Najbolji radovi su nagra?eni vrijednim nagradama – poklon bonovima koje mogu iskoristiti u multimedijskim knjižarama.

Kreativnost i inovativnost djece i mladih važno je promicati ve? u vrti?u i školi, a ovakvi projekti razvijaju i njihove socijalne vještine te aktivnu uklju?enost u izgradnju boljeg društva.“, izjavila je Ana Karlovi?, voditeljica programa Medijacija. Napominje kako djeca imaju svoj stav, svoje mišljenje, svoje ideje i da to u osnovi predstavlja srž svih programa koje se provode u Forumu.

Mnogi radovi su nas dirnuli, nasmijali, rastužili, zamislili, oduševili, ali i još jednom pokazali kako su djeca svjesna svijeta u kojem živimo te kako, za razliku od odraslih, nude originalna rješenja za mnoge problema i izazove, uz svoju viziju tolerantnije i pravednije budu?nosti. Neke od izjava koje su djeca izjavila tijekom sve?ane dodjele nagrada, ali i u radovima su sljede?e:

  • Ovim radom poru?ujemo da želimo svijet u kojem se ne podižu, ve? ruše ograde me?u ljudima. Želimo svijet u kojem se ljude ne prosu?uju po boji kože ili vjeri ve? njihovoj ?ovje?nosti. Želimo da svatko bude – ?OVJEK. (u?enici/autori/ce Osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno);
  • Smijemo li pokazati nezainteresiranost prema ljudima koji prolaze kroz strahote rata? Kako možemo govoriti da smo dobre osobe, da smo spremni pomo?i, a kad taj trenutak do?e samo okrenuti glavu i oti?i. Probudimo ljudskost u sebi. Mo?i nekome barem na trenutak pomo?i, pružiti osje?aj sigurnosti, pa makar i prividan, za mene je veliko duhovno bogatstvo. (u?enica 7. razreda Osnovne škole Milan Brozovi? iz Kastva);
  • Za ravnopravnost ne treba puno. Samo ljubavi.“ (u?enica 4. razreda Škole likovnih umjetnosti Split).

Forum za slobodu odgoja i dalje ?e nastaviti provoditi projekte koji promi?u toleranciju, jednakost i nenasilje me?u u?enicima u školama u Republici Hrvatskoj. Popis nagra?enih radova, kao I objavljeni radovi mogu se prona?i na Facebook stranici Foruma za slobodu odgoja, a tijekom sutrašnjeg dana bit ?e dostupni i svi video uratci.

Priredba te projekt „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“, provodi se zahvaljuju?i financijskoj potpori Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Tekst i fotografija: Forum za slobodu odgoja / Forum for Freedom in Education


Više o


©2019 Televizija Student