Na Medicinskom fakultetu Rijeka obilježavanjem 25. obljetnice Studija sanitarnog inženjerstva nastavljen program Dana fakulteta

array(1) { [0]=> int(2249) }

U srijedu, 16. prosinca nastavljeno je obilježavanje Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci ?iji bogati program traje sve do 19. prosinca.

U 14 sati je zapo?ela tribina „Mogu?nosti korištenja znanstvene opreme dobivene kroz projekt Razvoj istraživa?ke infrastrukture na Kampusu sveu?ilišta u Rijeci na Medicinskom fakultetu u Rijeci“ na kojoj je predstavljen veliki uspjeh rije?kog Sveu?ilišta koje je kroz EU fondove uz veliki trud i rad preko 150 uklju?enih dobilo preko 180 milijuna kuna za financiranje i razvoj istraživa?ke infrastrukture na kampusu Sveu?ilišta.

Osnovni cilj ove tribine bio je predstaviti znanstvenim radnicima, asistentima i višim asistentima, te svim studentima Medicinskog fakulteta, ogromne mogu?nosti za korištenje opreme koju je Sveu?ilište u sklopu ovog natje?aja pribavilo i stavilo u funkciju.

Prof.dr.sc Nevenka Ožani?, voditeljica projekta na Sveu?ilištu u Rijeci i prorektorica za investicije i razvoj okupljenima je pojasnila dugotrajan proces prijave, razrade i dobivanja ovih zna?ajnih sredstava.

Koje sve mogu?nosti i koja je to oprema na raspolaganju medicinarima, te na?ine na koje ju oni mogu koristiti za svoja specifi?na istraživanja, pojasnili su i prisutni voditelji centara: prof.dr.sc. Zlatan Car, koji je predstavio superra?unalo BURA, prof.dr.sc. Sandra Kraljevi? Paveli? iz Centra za visokopropusne tehnologije te prof.dr.sc. Saša Zelenika iz Centra za mikro i nanoznanosti i tehnologije. Tako?er, prof.dr.sc Nevenka Ožani? predstavila je i mogu?nosti korištenja opreme dostupne na Gra?evinskom fakultetu koja se tako?er može koristiti u medicinske svrhe.

Svi su govornici, kao i dekan Tomislav Rukavina i rektor Pero Lu?in u uvodnim rije?ima, pozvali sve mlade znanstvenike da koriste dostupnu opremu u svom znanstvenom napretku kao i razvoju i unapre?enju rada Medicinskog fakulteta.

 

Zna?ajan dio današnjeg programa svakako je bilo obilježavanje još jednog jubileja, 25.obljetnice Studija sanitarnog inženjerstva.

„Jedini sveu?ilišni preddiplomski i diplomski Studij sanitarnog inženjerstva u Hrvatskoj, kao i njihov prirodni slijed  – Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ponikli su upravo na ovoj ustanovi, najstarijoj i najve?oj sastavnici rije?kog Sveu?ilišta“, istaknuo je prof.dr.sc. Saša Ostoji?, prodekan za razvojne programe i Studij sanitarnog inženjerstva.

Svjesni važnosti prevencije i o?uvanja zdravlja u promjenama okoliša u kojem živimo prije 25 godina Medicinski fakultet prihvatio je izazov obrazovanja kadrova ?iji je osnovni zadatak o?uvanje i unapre?ivanje zdravlja ljudi u me?uodnosu s okolišem.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije do 2050. preko 70% svjetske populacije živjet ?e u gradovima, što ?e dovesti do velikih promjena u okolišnom zdravlju. Upravo zato Me?unarodna federacija za okolišno zdravlje isti?e potrebu za otvaranjem studijskih programa obrazovanja stru?njaka iz okolišnog zdravlja – trenda koji je Medicinski fakultet u Rijeci prepoznao prije 25 godina.

 

O samom osnivanju studija 1990. godine, procesu kreiranja nastavnog programa te poteško?ama s kojima se Studij susreo zbog tadašnjih promjena u društvu, brojni okupljeni bivši i sadašnji studenti mogli su ?uti od jednog od njegovih utemeljitelja, docenta Vjekoslava Bakašuna koji je 3. listopada 1990. održao prvo predavanje u sklopu Studija.

?estitkama na ovoj obljetnici pridružili su se i doc.dr.sc Sandra Pavi?i? Žeželj, predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koja je istaknula zna?aj sanitarnih inženjera za rad samog Zavoda kao ljudi koji primjenom sanitarnih i epidemioloških mjera osiguravaju zdravlje ljudi, te dr.sc. Dražen Luši?, predsjednik Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo.

 

Tekst i fotografija: Medicinski fakultet u Rijeci©2019 Televizija Student