Muzička akademija (2019)

Kroz priču troje talentiranih studenata upoznali smo Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu. To je najstarija i najveća visokoškolska glazbena ustanova u Hrvatskoj. Nastava u novoj zgradi Akademije odvija se od 2014. godine gdje je organizirana u osam odsjeka. Nina Franulović studentica je muzikologije i solo pjevanja, Viktor Čižić na Odsjeku za klavir, čembalo i orgulje studira klavir, a Luka Vidović gitaru.

Autorice: Mirela Hamzić, Laura Domitrović i Sara Tomašković