Mreža mladih Hrvatske predstavila projekt “Garancija za SVE mlade”

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Mreža mladih za društveno isklju?ene skupine

Mreža mladih Hrvatske kao jedna od 11 udruga kojima su dodijeljena sredstva na natje?aju „Podrška programima OCD-a u podru?ju zagovaranja i motivacije za društveno isklju?ene skupine“ prisutvovala je sve?anom predstavljanju projekata održanom u ponedjeljak u Ku?i Europe.

Predstavljani projekti, financirani sredstvima koja iznose više od milijun eura, osmišljeni su kako bi se oja?ale sposobnosti i vještine organizacija civilnog društva za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uklju?enosti i poboljšanja kvalitete života svih hrvatskih gra?ana, s posebnim naglaskom na ranjivim društvenim skupinama.

Projekt Mreže mladih, pod nazivom „Garancija za SVE mlade” kao cilj postavlja istražiti stupanj iskorištenosti i mogu?nosti izlaska mladih iz sustava alternativne skrbi na tržište rada.

Projekt, dio sveukupnog cilja Mreže o podizanju stupnja socijalne inkluzije mladih iz sustava socijalne skrbi, provodit ?e se u partnerstvu s Centrom za mladež Zapreši?, udrugom Igra, SOS Dje?jim selom Hrvatska i Nacionalnim vije?em mladih Austrije.
©2019 Televizija Student