MOŽE LI GAMING BITI SPORT?

Ako smatrate da su video igre sport, niste jedini. Toni Sabali? i Ivan Gr?i? složit ?e se s vama. Oni su gameri koji svoju strast prema video igrama uvrštavaju u neku vrstu sporta, kako kažu poput šaha, ne uklju?uje toliko fizi?ku aktivnost koliko mentalni napor.
S druge strane, studenti koji treniraju nogomet, ne mogu se baš složiti s de?kima. Ve?ina ih smatra kako video igre ne zahtijevaju dovoljnu fizi?ku aktivnost kako bi se na njih gledalo kao na sport. Profesor tjelesnog, Gordan Jankovi?, tako?er ne može video igre usporediti sa sportom.
Neovisno koju stranu zauzimali, video igre sve su popularniji na?in provo?enja slobodnog vremena.

Novinarka: Patricia Mrši?
Snimateljica: Jelena Kušar


Tagged: ,©2019 Televizija Student