Možda smo mali, ali smo dovoljno veliki da emitiramo Zbalkona

Na samom po?etku emitiranja Televizije Student glazbene emisije jedva da su bile ideja. Danas je glazbeni program na TVS-u neizostavni dio programa.  Nakon što ste u prijašnjem postu mogli upoznati Materinu, glazbenu emisiju koja je tek u nastajanju, na redu je emisija Zbalkona, koja je dobila svoj naziv vrlo jednostavno – snima se na balkonu Fakulteta politi?kih znanosti.
Radi se o glazbenoj emisiji ?iji je kreator Jakov Novak, koji je ujedno i pokreta? zagreba?ke ina?ice globalnog projekta Balcony TV. Što povezuje emisiju Zbalkona i projekt Balcony TV te zašto ih treba razlikovati, pitali smo Jakova.
Jakov Novak na snimanju Balcony TV-a
  • Kada si prvi put ?uo za BalconyTV?

Slu?ajno sam jednog poslijepodneva naletio na prilog o stranici koji se vrtio na jednom stranom kanalu.

  • Kako si došao na ideju da pokreneš BalconyTV u Zagrebu, nakon ?ega je i nastala emisija “Zbalkona” na Televiziji Student? 

Koncept mi se svidio i ?inio se kao izvediv pa sam ga odlu?io probati izvesti i ovdje. Kontaktirao sam ljude koji su stranicu pokrenuli i tako je po?elo. Projekt sam po sebi nema prilago?en naziv ve? postoji kao dio Balcony TV grupacije, a emisija Zbalkona je potprojekt koji radimo u suradnji sa Televizijom Student koja nam je omogu?ila pristup balkonu na kojem se obje emisije snimaju.

  • Kako je koncipirana emisija i od ?ega se sve sastoji? Kada je krenuo rad na emisiji Zbalkona?

Balcony TV pokušava na neposredan na?in predstaviti lokalne glazbenike i njihovu okolinu široj (doma?oj i me?unarodnoj) publici. Svaka emisija Balcony TV-a snima se u jednom kadru live i ve?inom akusti?no, a kako bi se postigla ta neposrednost. Emisija Zbalkona koristi neke elemente Balcony TV-a, odnosno emisija ugoš?uje odre?ene bandove koji su se pojavili na Balcony TV-u, ali u malo druga?ijoj formi. Koristi se više kamera i kadrova, a glazbenici umjesto jedne pjesme odsviraju mini koncert i vode razgovore izme?u svake pjesme s voditeljem. Želja nam je predstavljati mlade kvalitetne glazbenike tako da mislimo kako na ovaj na?in pokrivamo promociju istih na više strana.

osim dobrog pogleda, ovaj balkon nudi i dobru svirku

  • Tko ?ini ekipu koja stoji iza emisije i koja radi na emisiji? Koliko je ve? epizoda proizvedeno?

Na emisiji radi ?etvero ljudi uz nekoliko padobranaca koji usko?e kada je potrebno. Nisam tražio ljude s kojima bih radio ve? su oni sami nekako došli do mene i pokazali ljubav prema glazbi i onome što pokušavam, tako da smo ekipa entuzijasta koje je Balcony TV spojio.

  • Kakav je odaziv ljudi koji gostuju, tj. nastupaju? Koji se bendovi/glazbenici javljaju? 

Petra Novosel radi booking bandova po nekom zajedni?kom naho?enju. Bitno nam je da znamo kako pružamo mogu?nost eksponiranja kvalitetnim bandovima koji vole glazbu i koje se nema prilike ?uti po mainstream medijima. Na po?etku smo mi zvali bandove, ali sada se oni javljaju nama, raznih profila, žanrova i umjetni?kih pristupa.

snimanje na balkonu FPZG-a; Hrvoje Hlad (tre?i zdesna), vodi emisiju

  • Kako te?e proizvodnja emisije, ide li sve po planu? Ima li financijskih poteško?a?

Poanta Balcony TV-a je da ljubitelji glazbe šire glas o dobrim bandovima drugim ljubiteljima glazbe, tako da svi koji ulaze u taj projekt apriori znaju da u tome nema zarade, no upravo zbog prilago?enog koncepta troškovi su mali i u biti zanemarivi naspram nagrade koju mi sami sebi dajemo tako što radimo na ne?emu u što vjerujemo.

  • Ima li emisija Zbalkona potencijal da postane prepoznatljiv proizvod TVS-a, kao i sama Televizija?

Nadamo se da ?e ljudi vidjeti i ?uti bandove koji im se svi?aju, a za koje prije nisu znali, vidjeti kako scena diše i dati joj podršku. Kako je emisija potprojekt Balcony TV-a, nadamo se da ?e postati prepoznatljiv proizvod našeg rada, a koji ?e biti obilježen ugodnom suradnjom sa Studentskom TV.

  • Kakvi su planovi s emisijom za ovu godinu?

Planovi su nam da radimo, radimo i radimo, pa možda nekome to i bude dobro.

  • I na kraju, kada gledatelji mogu gledati emisiju Zbalkona?

Nisam siguran, ali mislim svakog ponedjeljka, petka i nekoliko dana izme?u toga. Uglavnom, ako dovoljno dugo gledate Studentsku TV, siguran sam da ?ete nai?i i na našu emisiju 🙂

 


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)


©2019 Televizija Student