Movember u Klubu Šibenčana

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(66) }

Movember u klubu S?ibenc?ana from TV Student FPZG on Vimeo.

Movember je rije? koja spaja muškarce (men) i studeni (november) u jedan pokret humanitarnog karaktera. Cilj Movembera je privu?i pozornost na muške bolesti, poput raka prostate, o kojima se jako malo razgovara. Na?in na koji to ?ine oni koji prate ovaj pokret sigurno je neuobi?ajen. Da bi pokrenuli pri?u privla?e pažnju i izražavaju solidarnost svojim brkovima.

Brkove su puštali i Hrvati a u Zagrebu su u prostorijama Kluba Šiben?ana proslavili i brk i brigu o muškarcima na sada ve? 3. tradicionalnom “Solo brk partiju”. Movember je ove godine iza nas. S prvim danom prosinca mnogi su skinuli svoj movemberski brk, da li je njihova poruka ostala zapam?ena ili je otišla zajedno s obrijanim brkom pokazati ?e statistike. Nadamo se da su u prethodnih mjesec dana uspjeli barem malo osvijestiti svijet o muškim bolestima i da ?e se dobra inicijativa do slijede?eg Movembera još više proširiti Hrvatskom, a dotada u prilogu Ana-Marije Marinov pogledajte kako se slavilo u Klubu Šiben?ana.
©2019 Televizija Student