Moot Court Croatia

 

Po?ele prijave za još jedan Moot Court Croatia!

image
Moot Court je natjecanje u obliku simuliranog su?enja u kojemu timovi rješavaju hipotetski slu?aj. Prijaviti se mogu svi studenti tre?e i viših godina Pravnog fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Ekipe mogu imati minimalno dva ?lana, a maksimalno ?etiri. Službene prijavnice od 22. sije?nja dostupne su na web stranicama MCC-a, a registracije se najkasnije mogu podnijeti do 6. velja?e 2015. Uz prijavnice potrebno je uplatiti i kotizaciju od 50 kuna po ?lanu do 12. velja?e. Oni najbrži u prijavi stje?u i priliku dobiti mentora kojeg ?e im dodijeliti organizator natjecanja.

Moot Court od 2012. godine organizira studentska udruga eSTUDENT, a ve? drugu godinu za redom na natjecanju sudjeluju studenti svih pravnih fakulteta u Hrvatskoj. Ovo je prvi moot court natjecanje na hrvatskom jeziku i po hrvatskom pozitivnom pravu, a ovogodišnji pravni slu?aj riješavati ?e se iz podru?ja gra?anskog prava.
Autor: Ana Rotim


Više o


©2019 Televizija Student