Mogućnost rada u Njemačkoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje raspisuje natje?aj za zapošljavanje studenata tijekom ljetnih praznika u SR Njema?koj.  Temeljem dogovora sa Središnjom službom za posredovanje u Bonnu, zapošljavanje traje do najviše tri mjeseca tijekom ljetnih praznika u 2014. godini.

Natje?aj je otvoren do 31. sije?nja 2014. godine, a dokumentacija ?e se prikupljati do 24. sije?nja 2014.godine.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani redovni studenti sveu?ilišta (uklju?ivo i visokih škola) sa dobrim znanjem njema?kog jezika (najmanje tri godine u?enja). Tako?er, važna je i raspoloživost za rad u SR Njema?koj najmanje dva mjeseca tijekom ljetnih praznika te prihva?anje posla u bilo kojoj pokrajini ili gradu i prihva?anje razli?itih poslova.

Dokumentacija koju zainteresirani trebaju priložiti su dva Upitnika (Bewerbungsbogen) s priložene dvije slike (formata za putovnicu), ovjerena Potvrda o znanju njema?kog jezika (Bescheinigung über Deutschkenntnisse), ovjereno Uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu (Immatrikulationbescheinigung) te Preslika voza?ke dozvole (samo kandidati koji je posjeduju i aktivni su voza?i).

Svojim potpisom Upitnika (Bewerbungsbogen) studenti prihva?aju uvjete zapošljavanja opisane u Uputama.

Zainteresirani studenti koji ispunjavaju uvjete prijavljuju se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u podru?nom uredu prema mjestu prebivališta)  ili kod EURES asistentice Adite Dvora?ek (e-mail: adita.dvoracek@hzz.hr, broj telefona: 043/611-104).

Dodatne informacije i sve obrasce možete prona?i na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) ili kod savjetnika za zapošljavanje u podru?nom uredu.

Izvor: studentski.hrViše o


©2019 Televizija Student