Model European Union Zagreb 2013., 11.-13.01.

Ovaj vikend na Pravnom fakultetu u Zagrebu održava se simulacija pod nazivom Model European Union na kojoj studenti oponašaju rad europskih institucija. Studenti se tako iz prve ruke upoznaju s radom vode?ih tijela Europske unije, njihovom strukturom, procedurama i  donošenjem odluka i riješenja koja utje?u na živote gra?ana Europske unije. Radionicu je organizirala Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES).

Igrane uloge s pravim slu?ajevima

Prva radionica ovakvog tipa održana je još 2007. u Strasbourgu. Ove godine projekt je došao i u Zagreb, pa su studenti zagreba?kog sveu?ilišta tako?er dobili priliku ste?i vrijedno iskustvo. Na samoj radionici sudjeluje ukupno 44 studenata od ?ega 20 studenata koji ?ine Europsko vije?e, dok Europski parlament ?ini 24 studenata. U petak je u prostorima Delegacije EU-a u Hrvatskoj održana ceremonija otvaranja  radionice na kojoj su održani pozdravni i uvodni govori. Time su se najavila naredna dva dana u kojima je raspored prepun rasprava i debata.

kamere TVS-a prisustvovale su na simulaciji Vije?a Europe…

Zasjedanja Europskog vije?a i Europskog parlamenta održana su u dvoranama Pravnog fakulteta, a sudionici su raspravljali o prijedlogu propisa ?iji je nacrt izradila Europska komisija. Tako su se studenti bavili pravim, aktualnim i žarišnim pitanjima koja su ?esto na dnevnom redu tijela EU-a igraju?i uloge, tj. predstavljaju?i jednu od zemalja ?lanica. U središtu rasprave bila su pitanja ilegalnih imigranata, privremenog zapošljavanja i o?uvanje temeljnih ljudskih prava. Takva su pitanja naravno sa sobom povukla i popratne izazove koje predstavljaju pitanje granica, šengenskog sustava, problema nezaposlenosti u cijeloj EU itd.

… a u susjednoj dvorani odvijala se simulacija zasjedanja Europskog parlamenta

Sudionici su u svojim nastupima pokazali dobro poznavanje engleskog jezika, obzirom da je engleski službeni jezik radionice, a u raspravi su ponudili i neka zanimljiva riješenja, prijedloge i ako je trebalo, argumentirati vlastita stajališta pred drugim ?lanicama koje bi propitkivale neku ideju.

Mladi Europljani na pravom putu

Iako sudionici predstavljaju odre?enu zemlju, a time i stajalište i ideje te zemlje a ne svoje vlastite, simulacija im omogu?ava razviti kriti?ko i analiti?ko razmišljanje kako bi ta vlastita stajališta produbili i dodatno razvili. Kriti?ko razmišljanje i razumijevanje sustava Europske unije posebno je od velike važnosti hrvatskim studentima jer sve je bliže datum kada ?e i Hrvatska postati službeni ?lan velike europske obitelji. U Hrvatskoj je tako?er prisutna i velika potreba da se gra?ani op?enito informiraju o institucijama i procedurama EU-a.

zasjedanje Vije?a Europe: delegacija Španjolske ima rije?

Program radionice nastavlja se sutra prijepodnevnim raspravama, a završava ceremonijom zatvaranja radionice i podjelom certifikata, završnim govorom te proglašenjem najboljih delegata. Tko zna, možda se baš me?u ovim studentima i studenticama krije novi zastupnik u Europskom parlamentu ili Vije?u Europe koji ?e krojiti europsku budu?nost i budu?nost Hrvatske.


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)


©2019 Televizija Student