Mlada glumica: Katarina Šestić

Većina studenata za ispite se sprema dobro poznatim "grijanjem stolice", no studenti glume uče na kazališnim daskama, među lutkama i rekvizitima. Prije dvije godine studij glume i lutkarstva na Akademiji u Osijeku završila je i Katarina Šestić. Ovo je njena priča.

Novinarka: Maja Matas
Snimatelji: Luka Pocrnja, Marin Jerković