Kip polugolog muškarca na kampusu ženskog fakulteta – umjetnost ili perverzija?

Umjetnost u obliku polugolog ?elavog muškarca…

Po?etkom velja?e studentice privatnog fakulteta za žene u ameri?koj saveznoj državi Massachusetts do?ekalo je pomalo neugodno iznena?enje. Naime, na livadi ispred zgrade njihovog Wellesley College-a, pojavilo se u najmanju ruku neobi?no umjetni?ko djelo naziva, “Mjese?ar” (Sleepwalker).

Neke studentice su se prestravile prizorom polugolog muškarca na posjedu škole rezervirane samo za žene da bi tek naknadno shvatile kako se radi o kipu. Doduše, nadasve živolikom kipu stoga ih je teško kriviti za zabunu.

Kip umjetnika Tonyja Matellija pokrenulo je burnu raspravu na fakultetu. Neki “Mjese?ara” brane tvrde?i kako se radi o umjetnosti kojoj cilj i jest provocirati reakcije i potaknuti ljude na razmišljanje, drugi smatraju kako se radi o neukusnom djelu koji samo proizvodi strah me?u djevojkama. Tako su neki kriti?ari kipa optužili Matellija za nesenzibilnost kada su u pitanju žrtve seksualnih napada budu?i da njima zasigurno nije ugodno vidjeti golog ?ovjeka na kampusu.

Me?utim, umjetnik brani svoje djelo objašnjavaju?i kako je njegov osnovni cilj bio izazvati empatiju – jer, po njemu,  njegov “Mjese?ar” je autsajder, bespomo?an i isklju?en iz društva.

Što vi mislite – je li umjetnik ipak prešao granicu dobrog ukusa?

Prema dekanu fakulteta o?ito nije, budu?i da kip i dalje stoji na kampusu. Doduše, posljednjih dana samo malo pokriveniji – snijegom.
©2019 Televizija Student