Mikrofonija: Je li za pjevanje potreban talent?

Je li za pjevanje potreban talent ili se baš sve može naučiti? Neki su pred kamerama i zapjevali!

Novinari: Tonči Gabelić, Paula Brico