Mijenjamo realnost

Kako oni sa poteško?ama u kretanju stižu do predavaone? Kako ne?uju?i slušaju predavanja? Kako slabovidni u?e?

Studentice ?etvrte godine novinarstva, Anja Stanko, Marija Žužak i Matina Tenžera,  proteklih su se pola godine bavile ovim pitanjima. Kroz druženje sa studentima s invaliditetom, istraživanjem o njihovim pravima i razgovorima sa nadležnim osobama, nastao je dokumentarni film „Mijenjamo realnost“.  Pri?a o troje studenata s tri razli?ita invaliditeta koji studiraju na tri razli?ita fakulteta. Istražuje se tko im sve pomaže i koliko je u praksi ostvarivo Ustavom zajam?eno pravo na jednak pristup obrazovanju.


Više o


©2019 Televizija Student