Meme

U rubrici Mala škola medijske pismenosti objašnjavamo pojavu i korištenje mema (jd. meme) - popularne šale koje su postale svakodnevica internetske komunikacije.

Iako su često nazvani "memovima," ipak je nezanemariv njihov utjecaj na komunikaciju na društvenim mrežama. Riječ je o fenomenu koji se munjevito širi društvenim mrežama u obliku fotografije koji je nerijetko popraćen kratkim tekstom. Dakle, internetski meme može stvoriti bilo tko, no nije ih uvijek jednostavno razumjeti. Tako dolazimo do pojma intertekstualnosti kojim se određeni memi mogu razumjeti tek onda kada razumijemo pozadinu ili referencu na koju se odnosi meme.

Nije ni novost da su tako memi postali dio političkog diskursa i jednog od oblika građanskog aktivizma. Sve je više novih istraživanja koja su vezana upravo uz njihov utjecaj na političke događaje, ali i društvene i kulturne promjene. Možda neke meme ne možemo razumjeti odmah, ali zasigurno možemo ponekad nešto naučiti i na duhovit način!

 

Autorice: Živa Bajsić, Gabriela Macukić