Međunarodni susret mladih povjesničara umjetnosti u Rijeci

Foto: uniri.hrŽelja je organizatora ovim kongresom povezati mlade povjesni?are umjetnosti, mlade znanstvenike te stru?njake srodnih znanosti i struka s podru?ja bivše Jugoslavije, kao i sve one koji u ovom kongresu mogu sudjelovati bez jezi?nih barijera. Kongres je otvoren za studente te nedavno diplomirane s podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti i umjetni?kih podru?ja regije u dobi do 30 godina.

Izlaganje sudionika može pokrivati bilo koju disciplinu i temu iz povijesti umjetnosti te srodnih znanosti i struka. Više osoba može raditi na istom izlaganju, a predvi?ena duljina izlaganja je 20 minuta s raspravom do 10 minuta.

Rok za predaju prijave je 13. travnja 2014., a šalju se na smpuri14@gmail.com. Prijava treba sadržavati: naslov teme izlaganja, sažetaka rada duljine 300 – 700 rije?i i osobne podatke (ime i prezime; godina, naziv i trenutna razina studija ili završenog studija; naziv fakulteta i sveu?ilišta, broj telefona).

Najkasnije 20. travnja bit ?e poslane obavijesti i prihva?anju radova, a program kongresa do 27. travnja. Kotizacija za kongres iznosi 10 € i upla?ivat ?e se nakon primitka potvrde o prihva?anju rada. Prehrana i smještaj su osigurani.

Sve dodatne informacije mogu se zatražiti slanjem maila na smpuri14@gmail.com.

Tekst: Antonija ViljacViše o


©2019 Televizija Student