Međunarodni interdisciplinarni kongres

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

Klub studenata geografije organizira Me?unarodni interdisciplinarni kongres koji zapo?inje 21. i traje do 23. listopada na Trgu Marka Maruli?a 19/I. Ovim putem organizatori nastoje objediniti studente razli?itih fakulteta u raspravama o održivom turizmu, interakciji urbanog i ruralnog te prirodnoj osnovi prostora. Cijena kotizacije za aktivne sudionike je 40 kuna, dok ?e ostali posjetitelji morati izdvojiti 80 kuna.

U kolikoj je mjeri danas zaista postignuta održivost prostora kojoj toliko težimo te kako posti?i održivo planiranje i upravljanje prostorom samo su neka od brojnih pitanja na koja ?e se nastojati dobiti odgovor.

Svi zainteresirani za doga?aj više informacija mogu prona?i na službenoj web www.mik-ksg.com i facebook https://www.facebook.com/mikksg/?fref=ts stranici.


Više o


©2019 Televizija Student