Medijski stručnjak BBC-ja o izazovima integrirane redakcije 21. stoljeća!

Foto: Andrej Mokos

Razlog promjene središta BBC-ja, stalna je promjena modela poslovanja i rada u medijskim ku?ama te velika  konkurencija novih medija. Tako?er, medijski konzumenti nisu više strogo orijentirani na televiziju ili radio, ve? žele multimedijalnost i interaktivnost. Dvije važne promjene koje je BBC odlu?io napraviti jesu fizi?ki premještaj u novu zgradu i promjena kulture rada. Naime, pak i informativni servisi BBC-ija bili su razbacani širom Londona. Glavnina vijesti radila se u tzv. Televizijskom centru (Television Center), a na drugim lokacijama bili su World Service, London News, radijski programi, itd.

U novu zgradu preselilo je 5600 djelatnika BBC-ja koji osim vijesti, proizvode i ostale vrste programa. Naravno, osim glavnog centra u Londonu, BBC posjeduje i 13 regionalnih centara i 36 lokalnih koji dnevno proizvode vijesti.

Foto: i4.dailyrecord.co.uk

Pelham je ina?e novinar, urednik i voditelj projekta premještanja i integracije multimedijske informativne redakcije i raznih studija iz desetak zgrada BBC-ja u jednu, novoizgra?enu u središtu Londona. Obrazovao se na londonskom sveu?ilištu, a radio je kao urednik regionalnog BBC-jeva servisa. Kao urednik središnjeg deska u Londonu, koordinirao je BBC-evo pokrivanje velikih doga?aja, kao npr. bombaške napade u madridskoj podzemnoj željeznici, tsunami na Tajlandu te vjen?anje princa Williama i Catherine Middleton.

Foto: Mario Solomun

Foto: Andrej Mokos

Komunikacija i konvergencija kao klju? uspjeha

Pod kulturom rada koju Pelham spominje, podrazumijeva se da su sve redakcije postale me?usobno povezane te da je postignut viši stupanj integracije.  Prostori u novoj zgradi u potpunosti su otvoreni, nema ureda, pa je tako i u multimedijskoj redakciji vijesti u kojoj se nalazi i doma?i i me?unarodni desk (news gathering), proizvode središnje tv vijesti, radijske emisije i sadržaji portala,  news kanal, održavaju radni sastanci. Komunikacija je postala važnija nego li je bila prije jer iako neki novinari ne vole komunicirati, jednostavno moraju, jer drugog izbora nemaju, rekao je Pelham. Tako?er, novinare koji prikupljaju informacije i one koji proizvode vijesti smjestili su blizu jedne drugima kako bi se olakšao posao i pove?ala produktivnost. Naposljetku, osobe koje donose važne odluke poput odabira tema ili slanja reportera na mjesto doga?aja sjede zajedno. Sli?an na?in rada preuzele su mnoge medijske ku?e, pa tako i komercijalni SKY News, danska javna televizija (DR) pa ?ak i tiskovine poput The Daily Telegrapha. Na svim navedenim projektima glavnu ulogu imali su novinari koji su sami dizajnirali i eksperimentirali s izgledom deska kako bi rad bio olakšan i atmosfera dobra.

Foto: Andrej Mokos

Foto: Mario Solomun

Oko šest tisu?a ljudi, koliko radi na BBC-ju u Londonu, proizvodi dva televizijska programa koja emitiraju 24 sata na dan (BBC News Channel i BBC World) te kanale BBC 1, 2, 3 i 4 koji prednja?e vijestima. Uz njih se još isti?u BBC London, BBC Online i Radio Newsroom. Tako?er, proizvode i vijesti na 26 svjetskih jezika. Strategija koje se pridržavaju jest internacionalno, nacionalno, lokalno, multimedijski i višejezi?no. Jednostavno re?eno – sve za svakoga.

Što se ti?e rada na BBC-ju, novinari moraju biti spremni na konvergenciju, odnosno na rad za više medija odjednom, primjerice za televiziju, radio i online, dok je prije otprilike 20 godina svaki novinar radio za samo jedan medij za koji je bio specijaliziran. Vode se politikom da se jedan doga?aj odnosno pri?a snimi jednom, a potom se prikazuje više puta, obra?uje razli?ito, iz razli?itih perspektiva, prilago?eno razli?itim medijima i platformama. Pelham isti?e da je bitno sa?uvati originalnost u izvještavanju.

Foto: Jana Rebrovi?

I studenti novinarstva na predavanju medijskog stru?njaka

Prezentaciji Guya Pelhama, prisustvovali su novinari HRT-a te zagreba?ki studenti s Fakulteta politi?kih znanostiHrvatskih studija i VERN-a. Na pitanje kako privu?i mlade da konzumiraju vijesti, Pelham je odgovorio – raznim multimedijskim sadržajima. Rezultati istraživanja u Americi ukazuju na ?injenicu da 90 posto stanovništva Amerike koristi internet, a njih 48 posto prati vijesti online. Referiraju?i se na to, Pelham savjetuje: Sve bi platforme trebale biti oboga?ene multimedijalnim sadržajima kako bi postale privla?nije. Posebno naglašava prilago?avanje vijesti za zaslone pametnih telefona kojih je 2013. prodano preko 990 milijuna.

Foto: Andrej Mokos

Foto: Andrej Mokos

S obzirom na reputaciju BBC-ja, budu?e novinare zanimalo je kako do?i do neke od brojnih redakcija. Svi znaju raditi na svim platformama. Nije nužno da je svaki novinar izvrstan na svakom podru?ju, od radija preko televizije do online izdanja. Takvi gotovo i ne postoje. No bitno je da mogu pokriti do neke odre?ene mjere cjelokupan posao, a da najviše rade ono u ?emu su najbolji, savjetuje Pelham.

Ono što je sigurno jest da bi stru?njak poput Guya Pelhama svakako dobro došao kako javnoj, tako i komercijalnim televizijama u Hrvatskoj.

Tekst: Mario Solomun

Fotografije: Mario Solomun, Andrej Mokos, Jana Rebrovi?
©2019 Televizija Student