MedijskeMinijature 005

array(2) { [0]=> int(908) [1]=> int(986) }

Konstruirana trodimenzionalna scena sugerira dvodimenzionalnost projekcije i svojom ponovnom dvodimenzionalnoš?u omogu?uje nam vrlo uvjerljivu iluziju kontinuirano „realnog“ iskoraka iz ekrana u gledalište i obnuto. Taj višestruki odnos razli?itih prostora i vremena u „filmskoj projekciji“ povezuje „stvarni“ protagonist, gdje se on „u živo“ mora ponašati i prilago?avati zakonima filmskog montažnog postupka. Za njega ono „tamo“ i ovo „ovdje“ jednostavno ne postoji, premda od toga trpi posljedice. Projicirana scena se postupno približava onom trenutku kada se stvarnost na ekranu smisaono i doslovno stapa s „realnim“ prostorom gledališta iz kojeg se ona promatra i time djelo ?ini interaktivnim u iluzornom, a možemo re?i i u doslovnom smislu.

„Stvari svoje postojanje i svoju prirodu zahvaljuju me?usobnoj zavisnosti i same po sebi nisu ništa“ (Nagarjuna)

Poveznice:Više o


©2019 Televizija Student