‘Medijske minijature’ pod mentorstvom Ivana Ladislava Galete

Multimedijski umjetnik, umirovljeni profesor na Akademiji likovne umjetnosti, trenutno je suradnik na Televiziji Student te mentor emisije „Medijske minijature“

Diplomirao je likovnu umjetnost na Pedagoškoj akademiji (1969), te pedagogijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1981). Radio je kao voditelj i snimatelj u Elektronskoj u?ionici Pedagoške akademije u Zagrebu (1971-1977), a od 1997. do 1990. radio je kao voditelj Multimedijalnog centra (MM) Studentskog centra Sveu?ilišta u Zagrebu, prvog hrvatskog sustavnog prikaziva?a doma?eg i inozemnog eksperimentalnog filma i video umjetnosti. Od 1998. povremeni je gost predava? na nekoliko europskih sveu?ilišta, a svoj rad predstavlja u obliku predava?kih performansa u galerijama i muzejima. Tako?er je osnovao i vodio umjetni?ko kino Filmoteke 16 (1991-1994). Filmove snima od 1969., video djela od 1975., a od 1973. Izlaže objekte-instalacije, fotografije-instalacije, prezentacije proširenog videa, video i televizijska djela, tekstove, zvu?ne instalacije, ambijentalne intervencije, ekološke projekte i akcije.

 Djela mu se nalaze osim u privatnim zbirkama, u Muzeju suvremene umjetnosti (12, djela: objekti, fotografije, videoradovi) u Centru Georges Pompidou (5 filmova), Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (film) te u Hrvatskom filmskom savezu (video djela).

Nagrade koje je osvojio su: 1985. velika zlatna medalja za eksperimentalni film na 32. Festivalu jugoslavenskog dokumentarnog filma  (Dva vremena u jednom prostoru); 1986. velika zlatna medalja za eksperimentalni film na 33. Festivalu jugolavenskog dokumetarnog i kratkometražnog filma (Sfaira); 1988. godišnja republi?ka nagrada za film „Vladimir Nazor“ (Water Pulu); 1999, visoko odli?je Chavalier de l’ordre des Arts et des Lettres Ministarstva kulture i komunikacije Republike Francuske; 2004. nagrada filmske kritike Oktavijan za najbolji eksperimentalni film na festivalu Dani hrvatskog filma (Endart No 4). Nagradu „Vladimir Nazor“ za životno djelo dobio je 2012. godine.

 

U suradnji s nekolicinom studenata Fakulteta politi?kih znanosti radi na emisji „Medijske minijature“ kojom nastoje u?i u magiju medijske mogu?nosti.

Sama bit emisije „Medijske minijature“  leži u naumu kako u malim minijaturama isprovocirati odre?eni sustav i istražiti njegove neistražene mogu?nosti kako bi one bile poticaj za promišljanje, a ne na objašnjavanje i tuma?enje poruka umjetni?kog djela.

 

 

Fotografije: Jelena Stipovi?

 


Više o


©2019 Televizija Student