MedijskeMinijature 002

array(1) { [0]=> int(908) }

Kada jedna situacija dosegne svoju krajnost, pretvara se u suprotnost, kaže stara mudrost. Što zna?i da svaka trenutna manifestacija stvarnosti nosi u sebi skriveni potencijal svoje nasuprotnosti, i ?eka trenutak ponovnog manifestiranja. Prekid je samo privid, jer (…) „mora postojati zajedni?ka granica koja prethodno spaja sa sljede?im, a ona upravo zato mora biti nedjeljiva, jer to spada u svojstvo granice. Tako na primjer, ploha koja dijeli dva tijela ne posjeduje debljinu; ona je jedna jedina, te u njoj dolazi do neposrednog prijelaza iz jedne u drugu stranu. Isto tako i crta koja dijeli dva dijela neprekinute plohe ne posjeduje širinu, dok to?ka koja dijeli dva isje?ka neprekinute crte ne posjeduje nikakvu dimenziju. Ne postoje dvije susjedne kontinuirane to?ke od kojih bi jedna bila završetak prvog, a druga po?etak sljede?eg isje?ka, jer dvije susljedne kontinuirane nedjeljive i ne protežne to?ke ne mogu postojati a da ne do?e do me?usobne kompetencije i nekog stapanja u jedno.“ (…)

Ru?er Boškovi? (1711-1787): Teorija prirodne filozofije

Poveznice: Više o


©2019 Televizija Student