Marko Rakar: “Ne predviđam novom dnevnom listu 21. stoljeće dugačku budućnost”

array(1) { [0]=> int(1) }

Marko Rakar — Photo by: Tara Grb?i?

Drugog dana konferencije, jedan od govornika bio je i komunikacijski savjetnik, osniva? kolaborativnog bloga Pollitika.com koji je prerasao u udrugu Vjetrenja?a, glasoviti hrvatski bloger, Marko Rakar (@mrak). Održao je prezentaciju naziva „New age media (business) models“. Nakon iscrpne i zanimljive prezentacije Marko Rakar dao nam je odgovore na nekoliko pitanja.

Udruga Vjetrenja?a osnovana 2012. godine s ciljem promicanja i osiguravanja prava na pristupu informacijama svim društvenim skupinama i društvu u cjelini. Koji je bio povod, doga?aj koji je pokrenuo osnivanje udruge?

Marko Rakar: „S obzirom da sam 2010. bio uhi?en zbog toga što se je sumnjalo da sam objavio neke podatke, 10 sam dana proveo u policiji, onda sam imao dovoljno vremena za razmišljati što ?u dalje. Jedna od stvari, ?isto da im vratim uslugu, odlu?io sam osnovat udrugu koja ?e se bavit samo time.“

Koliko je uspješna udruga Vjetrenja?a te koristi li sve više osoba usluge udruge?

Marko Rakar: „Udruga kao udruga, ona je neprofitna. Dakle, nama profit uop?e nije kriterij, ni na koji na?in. A da li smo mi uspješni to bi trebalo pitat više publiko nego nas same. Ja mogu re?i da stvari s kojima smo se bavili do sada, da su po mom mišljenju bili, u kona?nici bili iznimno uspješni. Primjerice, pribavili smo ove godine popis letova aviona Hrvatske Vlade u proteklih 10 godina. To su podaci koje tužiteljstvo nije imalo kad je radilo analize putovanja bivšeg premijera, koji ?e sad biti osu?en. Taj jedan dio materijala je iskorišten kao dokazni materijal.„

Koliko se to isplati?

Marko Rakar„Ako govorimo o web stranici javne nabave, to je promijenilo cijelu paradigmu promatranja kako ljudi promatraju javnu nabavu u Hrvatskoj. To je bilo isto zinimo uspješno, dakle to su stotine tisu?a ljudi koje su posjetile tu web stranicu. A sad koliki je broj korisnika danas.? On nije velik, ali novinari kada ideju istraživat neku temu prvo odu na Vjetrenja?u prou?iti što se tu vidi, jer je Vjetrenja?a i dan danas još uvijek jedina web stranica gdje se takvo istraživanje uop?e može napraviti.“

Na današnjoj prezentaciji govorili ste o oglašavanju i cijeni oglašavanja na internetu. Kakvo ?e oglašavanje na internetu biti u budu?nosti?

Marko Rakar„Oglašavanje na internetu i danas je iznimno jeftino. Bilo tko može pokrenuti vrlo efikasnu marketinšku kampanju za par stotina kuna i obavijestit pola Hrvatske o bilo ?emu. Cijena oglašavanja jednostavno pada i ona ?e padati i u budu?nosti jer je broj stranica na kojima vi možete objaviti neku informaciju sve ve?i i ve?i. To je jednostavno elementarno ekonomsko pravilo. Bilo tko, tko kaže da to ne?e biti tako, jednostavno se grdo vara.“

Što mislite koje su tradicijske vrijednosti u današnjem medijskom okruženju?

Marko Rakar„Bojim se da smo ubili sve tradicijske vrijednosti. Ako govorimo o Hrvatskom novinarstvu situacije je zinimo loša jer smo se mi pretvorili u jednu tabloidnu naciju. Vrlo rijetki su ozbiljni osvrti, ozbiljne analize. Istraživa?kog novinarstva gotovo više i nema. Sasvim sigurno nema medija koji je voljan pla?ati takve stvari i to je nažalost tužno. Nikad se nije proizvodilo više sadržaja nego danas, ali generalno nikad on nije bio ni lošije kvalitete nego danas.“

22. studenog po?inje izlaziti novi dnevni list „21. stolje?e“. Što mislite kakav ?e to biti novina i kakvu joj budu?nost predvi?ate?

Marko Rakar„To je privatna inicijativa. Oni ?e o?ekivati da budu što profitabilniji u što kra?em vremenu. Jedini na?in da to postignu je da naprave tabloidnu novinu, dakle ja njima ne predvi?am neku veliku te osobito duga?ku budu?nost.“

Istaknuli ste kako danas više ne postoje udarne vijesti jer svi u regiji imaju istu vijest. Kako takva promjena utje?e na novinarstvo?

Marko Rakar„Problem je u tome što nema kvalitetne analize. Naprimjer, kad su svi ju?er u roku od par minuta imali informaciju da su Gotovina i Marka? oslobo?eni, oni su svi donosili apsolutno identi?ne informacije. Me?utim, ono što nismo imali prilike pro?itati je malo bolja analiza, nismo mogli na?i jedan medij, jednu web stranicu koja je pružala informaciju koja je bila detaljnija, analiti?nija, bogatija od ostalih. Vrlo malo novinara se je ju?er, nažalost potrudilo stvoriti originalnu dodanu vrijednost u tu informaciju. Svi su se više bavili izvještavanjem o?iglednoga. Svi su gledali televiziju, svi su pretipkali što su ?uli i na tom su bazirali svoj ciklus.“

U kolovozu ove godine postali ste mla?im ?lanom svjetske akademije znanosti i umjetnosti. Na koji na?in ?e vam ?lanstvo u akademiji pomo?i u daljnjem radu?

Marko Rakar„Ja ne znam kako ?e to ?lanstvo pomo?i meni, ali ja znam da ?u se ja potruditi pomo?i akademiji. To mene puno više zanima nego obratno. Ja sam dio više razli?itih inicijativa i onda nikad ne znate na koji na?in ?e se nešto vratiti.“Više o


©2019 Televizija Student