“Lutanje po Lisabonu” – priče iz Portugala (3.dio)

array(2) { [0]=> int(392) [1]=> int(893) }

Pogled na dvorac

vrebanje neopreznih šeta?a

Lisabon, grad na sedam brda, sa svojim predivnim i uskim vijugavim uli?icama jednostavno vas mami da se izgubite i nagazite na govno. Da, lisabonske uli?ice prepune su ovih nagaznih mina koje ponosno ostavljaju raznorazni ?etveronošci. Vrlo brzo se naviknete gledati u pod od straha da se ne uvalite u govna. Pa po?nete hodati cestom, što nikako nije preporu?ljivo jer izgleda da se voza?i natje?u tko ?e lu?e voziti. Ali ok, da ne ispadne da samo zanovijetam kako je loše, jer svakako nije. Jednom kada se naviknete na puste uzbrdice i nizbrdice – zabavno je! Lisabon je grad prepun povijesti, svaka ulica i svaka zgrada imaju svoju pri?u.

Dok je Portugal bio na svome vrhuncu mo?i, sa hrpom kolonija i trgovinskim rutama s Engleskom koje su bile stabilan izvor financiranja, Lisabon je pogodila jedna od žeš?ih katastrofa. Na blagdan Svih svetih, davne 1755. godine, Bog je o?ito ustao na lijevu nogu i odlu?io se malo zabaviti. Lisabon je pogodio potres koji ga je prakti?ki sravnao sa zemljom. Kao da to nije bilo dovoljno, nakon potresa uslijedio je tsunami koji je razvalio ostatak grada koji je nekim ?udom preživio. I naravno da to nije sve! Dio koji nije skršio tsunami, progutao je požar. 80% gra?evina bilo je potpuno uništeno. Knjižnice, pala?e… sve je otišlo u prah, a me?u njima i operna ku?a (nazvana je “Feniks”)  koja je otvorena samo šest mjeseci prije. Jedini dio grada koji je preživio jest kvart “Alfama”, kvart siromašnih mornara i prostitutki.

Ok, nakon kratke lekcije iz povijesti vratimo se u sadašnjost. Ku?e u “Alfami” i dan danas stoje. Kvart nije u ništa boljem stanju nego je bio prije. I danas tu žive uglavnom siromašni, s tim da su javne ku?e zamjenjene restoranima u kojima se nave?er izvodi fado. Fado je muzi?ki žanr kojeg karakterizira jako depresivna lirika i melodija. “Alfama” je prepuna birtija i restorana u kojima možete uživati u toj glazbi.

Ku?e su i danas ?itave

Ina?e, ljudi su dosta susretljivi i simpati?ni, svi vam žele pomo?i (osim taksista i trgovaca, oni vas žele samo oderati). Iako slabo znaju engleski, svi su spremni objasniti i rukama i nogama kako da do?ete do odredišta. Šteta što se sve to svede da vas uglavnom krivo usmjere. Idite lijevo pa desno pa pravo. Poslušate ih, shvatite da ste pogriješili pitate drugu osobu, opet isti odgovor. Lijevo pa desno. I tako desetak puta. Na kraju stojite frustrirani i odlu?ite se vratiti do te iste osobe koja vas je uputila i vi?ete: “Koje desno i koje lijevo?!” Ina?e, kako portugalci provode svoje vrijeme dok ?ekaju posao pogledajte u videu.

Fotografije i tekst: Ivan Grani?


Više o


©2019 Televizija Student