London Calling Comedy Fair – Lisinski se smije

U nestašici doma?ih humoristi?nih sadržaja ovaj zagreba?ki vikend za?init ?e doza provjerenog anglosaksonskog humora. U Lisinskom se, naime, 7.i 8. održava festival stand up komedije, kabarea i pantomime.

U nizu obe?avaju?ih komi?arskih nastupa isti?e se ime poznatog amerikanca Richa Halla, te Britanaca Seanna Walsha i Johna Gordilla. Ženske humoritsi?ne snage predstavlja Kana?anka Dana Alexander. London Calling Comedy Fair predvodnik je trendova u svijetu komedije, a njegova škola iznjedrila je neka od najja?ih komi?arskih imena današnjice. Prilika prisutvovanja ovakvom doga?anju prilika je koju niti jedan Zagrep?anec koji drži do sebe i vlastite intelektualno- kulturne higijene ne smije propustiti.

Ulaznice se prodaju po cijeni  od 80 do 180 kuna.

Maša Dragojevi?


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student