Libar – nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadržaja

array(1) { [0]=> int(64) }

Hrvatska akademska i istraživa?ka mreža – CARNet objavila je novu online uslugu za izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija, te e-knjiga u EPUB i PDF formatu. Usluga naziva Libar sastoji se od dvije komponente: web aplikacije koja se nalazi na adresi https://libar.carnet.hr/, a namijenjena je prvenstveno nastavnicima i profesorima s ciljem jednostavne online izrade digitalnog nastavnog sadržaja te mobilne aplikacije koja se preuzima na mobilne ure?aje, a namijenjena je korištenju objavljenih digitalnih nastavnih materijala, sa svim funkcionalnostima e-?ita?a.

Pristup web aplikaciji ne zahtijeva prethodnu instalaciju na ra?unalo, a temelji se na AAI@EduHr elektroni?kom identitetu kojim korisnici pristupaju aplikaciji. Aplikacija je prilago?ena nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te korisnicima bez velikog tehni?kog predznanja, a odlikuje se jednostavnoš?u i intuitivnoš?u korištenja. Osnovne funkcije web su?elja su: kreiranje digitalnog sadržaja, upravljanje sadržajem i grupama korisnika te objava sadržaja u mobilnoj aplikaciji. Digitalni sadržaj kreiran pomo?u Libra može sadržavati: tekst, slike, multimediju i kratke testove za samoprovjeru.

Sastavni dio usluge Libar je mobilna aplikacija pomo?u koje korisnik može preuzeti i ?itati EPUB i PDF sadržaj kreiran unutar web aplikacije. Prijava korisnika kroz mobilnu aplikaciju odvija se na identi?an na?in kao i kroz web korisni?ko su?elje – putem AAI@EduHr elektroni?kog identiteta.

Korisniku je za preuzimanje dostupan sav EPUB i PDF sadržaj ?iji je on sam autor, kao i sadržaji drugih korisnika ukoliko prava pristupa to dozvoljavaju.

Mobilna aplikacija podržana je na operativnim sustavima Android, Windows Phone i iOS.

Aplikacija je testno puštena u rad u studenom 2015. godine na CARNetovoj korisni?koj konferenciji CUC 2015, kada je organizirano i prigodno natjecanje za sudionike konferencije, a od 17 prijavljenih e-knjiga izra?enih pomo?u Libra,  pobijedila je e-knjiga  korisnice Nastje Srok pod nazivom «U potrazi za knjigom» te je korisnica nagra?ena tablet ure?ajem.

Web aplikaciji je od trenutka puštanja u produkciju pristupilo 290 nastavnika koji su do sada izradili 72 digitalna sadržaja.

Više informacija o novoj usluzi dostupno je na adresi http://www.carnet.hr/libar.

 

Tekst i fotografija: Hrvatska akademska i istraživa?ka mreža – CARNet©2019 Televizija Student