LEGO programerska radionica

lego

Dje?ja radionica „LEGO mindstorms“ održana je u sklopu „Sata programiranja“ na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva. Uz još tri dje?je i jednu radionicu za odrasle, „LEGO mindstorms“ privukla je najviše znatiželjnika. Od gotovo dvije stotine prijavljenih polaznika, pedesetak dje?aka i djevoj?ica okušalo se u sastavljanju malih robota za koje su potom programirali naredbe.

Roboti su se razli?itim brzinama kretali naprijed, nazad i u obliku kvadrata te se vrtili oko svoje osi. Najzanimljiviji dio za polaznike radionice bio je kad su na svoje robote instalirali i programirali senzore za blizinu. Senzori su registrirali blizinu nekog objekta, nakon ?ega su roboti mijenjali smjer da izbjegnu prepreku.

Voditelji radionica bili su studenti i djelatnici fakulteta, a klincima su pomagali u shva?anju uputa i zadataka koji su se pred njima našli. Nasmijanih lica, polaznici su nakon uspješno obavljenih zadataka primili diplome.

„Sat programiranja“, eng. Hour of Code, najve?i je obrazovni globalni projekt, a održava se u ?ast tjedna informati?ke edukacije. Sve radionice su besplatne, pa je tako ove godine broj polaznika u cijelom svijetu premašio brojku od nekoliko desetaka milijuna. FER se u projekt priklju?io po drugi put, a broj polaznika se, u odnosu na prošlu godinu, udvostru?io. Glavni cilj projekta je dokazati da svatko može nau?iti osnove programiranja u sat vremena.

Jana Rebrovi?


Više o


©2019 Televizija Student