Kultura nije tortura 2/12 (2022)

Voditelji: Ivan Validžić i Tara Šitum

Realizatorica: Laura Hana Uremović

Urednica: Tara Šitum