Kulješov pokus

array(3) { [0]=> int(2612) [1]=> int(2611) [2]=> int(2728) }

Dvadesetih godina prošlog stolje?a ruski redatelj Kulješov napravio je pokus. To je u?inio tako da je snimio lice poznatog ruskog glumca Možuhina te ga povezivao sa sljede?im prizorima: mrtvom djevojkom, tanjurom juhe i dje?akom u igri. Montažom je izmjenjivao glum?evo lice i te prizore. Pokusom je dokazao da kadar u suodnosu s drugim kadrovima donosi novo zna?enje. I mi smo napravili sli?an pokus!

 


Više o


©2019 Televizija Student