Kovinopojasarski obrt obitelji Havel – tradicijski obrt koji živi već 4. generaciju

array(2) { [0]=> int(2254) [1]=> int(1) }

Na adresi Vlaška 86 nalazi se kovinopojasarski obrt Havel, zašti?en kao spomenik kulture grada Zagreba. Bavi se izvla?enjem raznih oblika od lima, uglavnom okruglih predmeta.

“Radimo sa svim vrstama materijala; željezni lim, podcin?ani, bakreni, aluminijski”, kaže Dražen Radotovi?, vlasnik obrta.

Gospodin Dražen je u cijeloj pri?i od 1991.godine kada je došao kao zet u obitelj Havel. Prije nekoliko godina i sam je preuzeo posao.

“Ja sam 3. generacija, sin Luka je tu 4. generacija. Obrt je pokrenuo deda od moje supruge, August Havel 1953.- bio je u kompanjonstvu sa sinom Brankom; mojim tastom i ja sam naslijedio dalje”, ispri?ao nam je Radotovi?.

U ovom poslu se ve?inom rade male serije proizvoda. Mogu se napraviti i neke ve?e, ali ne kao u industriji. Upravo zbog toga su kvalitetniji; a po ?emu su posebni?

“Kao obrt jest deficitaran, gotovo je izumro. Vezani smo remenom koji je oslonac za kovino-tiskanje. Tim palicama se to izvla?i”, komentirao je Radotovi?.

Sura?uju ve?inom s drugim obrtnicima, obnavljaju stare, kulturne spomenike ali i rade ponešto za industriju.

“Radimo tanjure za kotlovinu, kotli?e za fišpaprikaš, radimo peke, bakrene džezve za kavu”, rekao je gospodin Radotovi?.

Ako je dobra godina, napravi se i do pet velikih poslova. No, kao i za svaki posao i za ovaj su potrebne odre?ene mjere zaštite. Tempo rada je naporan i zahtjevan. No 19- godišnji Luka savladava sve vještine jer, kako kaže, djed ga je dobro nau?io poslu pa mu nije teško. Sada je na stru?nom osposobljavanju kod oca.

“Stalno sam gledao djeda i oca kako to rade. Zanimalo me da radim to što su i oni i tu sam dolazio na praksu, završio školu te po?eo raditi i sada sam ve? 4 godine ovdje”, rekao je Luka Radotovi?.

U najbolja vremena radilo je i do 6 ljudi u ovom obrtu. Dokaz tome su i veliki broj priznanja i diploma koje su nam ponosno pokazali. Sada to drže samo njih dvojica. Koliko se isplati, kažu, teško je re?i, ali kad si svoj gazda puno je lakše.

“Pa nadam se da ?u jednoga dana preuzeti radionu, da ?u nastaviti zanimanje i da ?e moja djeca nastaviti zanimanje”, rekao je Luka.

Straha od propasti nema. Kažu da je predanost radu tajna njihove pola stoljetne tradicije. Zahvaljuju?i njima, kovinopojasarski obrt u Zagrebu još dugo ne?e nestati.

Jasmina Grbavec
©2019 Televizija Student