Kopačica kreće u akciju. :)

array(1) { [0]=> int(6) }

Pozdrav svima! 🙂

Još jedan radni/studentski tjedan je iza mene, ali osim toga, uz emisije “Alter-ego” i “Akademska ?etvrt”, program Televizije Student sada je bogatiji za još jednu novu emisiju: “Kopanje po arhivi”. 🙂

Naime, kada mi je glavni urednik Televizije Student (to je bilo dakle, prije pokretanja TV Student) rekao da bi volio da budem urednica emisije koja bi se bavila arhivom TV Studija ostala sam poprili?no zate?ena i, ne shva?aju?i potpuno koliko odgovornosti zapravo preuzimam na sebe, prihvatila prijedlog. Kasnije sam se premišljala da li sam dobro postupila jer sam se pribojavala da ne?u mo?i osmisliti dobar koncept, na?i dovoljno dobrog voditelja/voditeljicu, organizirati sve, kako ?u sve to pokrenuti kad u tome nikad prije nisam imala iskustva?! Kako napraviti emisiju, a da ne bude monotona ili, još gore, da bude nalik na sve ostale emisije koje svakodnevno gledamo na našim TV prijemnicima?

Scenografija za snimanje najava

Moram priznati da me još neki odgovori na ova pitanja straše, ali sigurno u manjoj mjeri nego prije. Barem za sada. 🙂 Ina?e sam u dosta situacija jedna od onih koji se prvo preplaše nad ne?im novime (a ?esto je tome razlog jer se uspani?im pred ne?ime što nisam prije radila).

No, ovaj ?etvrtak (22.11.) bila je prikazana prva epizoda emisije i poprili?no sam zadovoljna. Naravno, uvijek gledam nedostatke i tražim bolja mogu?a rješenja za neke stvari koje smatram da su se mogle bolje izvesti, ali zato i jesmo tu, da u?imo na greškama i poslušamo kritike sa strane, te da se potrudimo iste te greške ispraviti.

Tema prve emisije bila je “Nagra?ivani dokumentarci” gdje sam potražila neke od najboljih u našoj arhivi ?ija je kvaliteta bila primje?ena i izvan našeg Fakulteta. To su, u ovom slu?aju, “?ekaju?i tramvaj”(Žu?ko,Klai?,Dugonji?) koji je dobio bron?anu nagradu na Filmskom festivalu u Houstonu 2010. godine, “Ispod Pruge”(Baticeli, Žerjav) je nagra?en prvim mjestom na 10. Reviji Amaterskog Filma u Zagrebu, dok minidokumentarac “?ovjek” (Sadovi?, Rasto?i?, Paveli?) je dobio posebno priznanje Rektora sveu?ilišta, odnosno Rektorovu nagradu.

Gosti u studiju spremni za snimanje. Na slici: Paula Klai? i Saša Dugonji?, te snimatelj Tibor Marochini

Nakon što sam odabrala dokumentarne filmove koje ?u prikazati, uslijedila je izrada sadržaja emisije zajedno s trajanjem pojednih dokumentaraca, jingle-ova, ali i pisanje najava za emisiju. Izabrala sam za voditeljicu Jelenu Bokun koja je, kao i obi?no, odradila svoj voditeljski posao na razini i opet smo divno sura?ivale i razumjele se – što je jako bitno u našem poslu. Smatram kako je najbitnije da se razumijete s ljudima s kojima radite i da me?u vama vlada pozitivna i kreativna atmosfera, onda i snimanje najava koje traje 2 sata bude vrlo zabavno i na zadovoljstvo svih kada se taj posao obavi. Moj snimatelj je ovaj put bio Tibor Marochini kojemu se ovim putem zahvaljujem na strpljenju za moje izjave poput: “Daj ajmo to malo snimiti iz druga?ijeg kuta, da ne bude dosadno.” 😀

Nadalje, na dan emitiranja uslijedila je montaža, ubacivanje uvodne špice, jingle-ova i odjavne špice – na ?emu PUNO hvala mom kolegi i prijatelju Dejanu Oblaku koji je u zadnji tren (zato ga i volimo <3) dovršio posao. 🙂 Eh,sada… prvo emitiranje i nije bilo kako sam o?ekivala, no popravili smo to odmah ujutro. Što se zapravo dogodilo? U brzini da sve bude na vrijeme (u 21h je bio termin prikazivanja, odmah iza “Alter-ega”) dogodila se tehni?ka greška – svi dokumentarni filmovi su bili dosta negledljivi na našem live web stream-u, zbog ?ega se ISPRI?AVAM svima ?ije sam dokumentarce emitirala u emisiji, a osje?aju se uvrije?eno zbog istoga – ispravili smo grešku u narednim reprizama, nemojte nas mrziti jako! 🙂

Montaža prve emisije.

Što bih promijenila ili u?inila druga?ije? Definitivno intervju s gostima ne bih snimala u studiju. 🙂 Zašto? Jer mislim da su moji gosti koji su snimili dokumentarac “?ekaju?i tramvaj” bili SAVRŠENI da ih smjestim u, primjerice, onaj stari tramvaj koji sada služi kao izložbeni primjerak ispred Tehni?kog muzeja u Zagrebu. Mislim da bi to bio pun pogodak. Malo bi trebalo uložiti više truda, ali bi vizualno bilo super, mislim. 😉 Najave oko kojih je bilo nekoliko zamjerki ne bih nikako mijenjala. Zašto? Zato jer mislim da sam kao urednica obavezna (pogotovo u prvoj emisiji) objasniti gledateljima o ?emu se radi u emisiji, te što ?e gledati u narednim epizodama. Ima tu još nekih tehni?kih sitnica koje vidimo mi koji se svakodnevno bavimo montažom i videom op?enito, ali ne?u vas dalje s time zamarati.

Jelena Bokun i Tibor Marochini za vrijeme snimanja najava.

Sve u svemu, samo sam htjela sa svima vama podijeliti moje iskustvo za vrijeme pripreme i snimanja moje prve emisije kako biste uvidjeli s kakvim sam se preprekama suo?avala, a i tko zna – možda sam nekome od Vas pomogla da obratite pozornost na neke stvari u svojim emisijama, ili još bolje – da nam pošaljete prijedloge za neku svoju emisiju! 😉 To možete uvijek u?initi tako da nam pošaljete svoje ideje na naš službeni e-mail: televizija.student@gmail.com

Isto tako, pozivam još jednom sve one koji imaju svoje video materijale za koje smatraju da su kvalitetni, a nisu ih imali prije prilike prikazati, da to svakako u?ine tako da mi ih pošalju na naš službeni e-mail koji sam navela gore, ali s naznakom “Za emisiju: KOPANJE PO ARHIVI”, a mi ?emo odabrati najbolje i prikazati ih u jednoj od narednih emisija. 🙂

Toliko od mene za ovaj put, tipkam Vam drugi put još doživljaja sa snimanja! 🙂

N.Više o


©2019 Televizija Student