Konvergencijsko novinarstvo na FPZG

Dolaskom ispitnih rokova završila je nastava u zimskom semestru, koja uklju?uje i poha?anje kolegija konvergencijskog novinarstva za sve studente 1. godine diplomskog studija novinarstva. Posljednje predavanje na navedenom kolegiju okupilo je ve?inom uspješne studente, koji su se osvrnuli na svoj rad tijekom semestra. Nositeljica kolegija je prof.dr.sc. Marina Mu?alo, a predava?ica prof. Daria Marjanovi?.

Dio studenata s kolegija koji su svojim angažmanom došli u “Top 20”

Ono što ovaj kolegij svakako ?ini posebnijim u odnosu na druge kolegije na IV. godini novinarstva jest njegova prakti?na primjena, tj. od studenata se tražila online aktivnost kako bi prikupili potrebne bodove za prolazak na ovom kolegiju. Studenti su tako imali zadatak pisati na Facebooku, tj. u posebnoj Facebook grupi koja je otvorena za potrebe kolegija, zatim su pisali na Twitteru te tako?er i na Google +. Postovi, tweetovi i komentari uglavnom su bili vezani za aktualne vijesti iz medijskog svijeta ili su se sastojali od korisnih i prakti?nih savjeta za bolju organizaciju samog kolegija. Tako?er, studenti su popratili i me?unarodnu konferenciju pod nazivom “Television News in Multimedia Environment”, kojoj su prisustvovali poznati doma?i i strani medijski stru?njaci. Isto tako, sastavni dio kolegija bilo je i održavanje online seminara putem Google plusovog “Hangouta”.
Na samim predavanjima prisustvovali su mnogi gosti predava?i, poput poznatog blogera Marka Rakara i urednika netokracije, Nebojše Grba?i?a.

Iako je na diplomski studij došla iz Dubrovnika, Magdalena sa svojim blogom nije imala problema obzirom da se ve? susretala s izradom bloga.

Nataša je napravila izvrstan posao pišu?i na dvije stranice: svome vlastitom blogu, u kojem je pisala o kozmetici i filmu, i na stranici Televizije Student, gdje ure?uje vlastitu emisiju. 

Ipak, najve?a je preokupacija studentima tijekom rada na kolegiju bila pisanje blogova kojim su, uz sve ve? navedene aktivnosti, ispunjavali studentske obveze i stvarali tzv. društveni kapital, koji predstavlja sav njihov doprinos umreženom i konvergentnom svijetu medija. Tako primjerice Ivana na svome blogu donosi prakti?ne upute za snalaženje na društvenim mrežama te korisne savjete pri pokretanju bloga i ure?ivanja ra?una na raznim stranicama. Da su neki u tome itekako uspjeli, pokazali su korisnim komentarima, zanimljivim temama i što je najvažnije, stvaranjem blogova koji su stvorili publiku.

“Svojim blogom uspio sam nešto posti?i”, rekao je u izlaganju Zvonimir. I zaista je u pravu, jer njegov je zadnji post na blogu izbrojao preko 1500 posjeta!

Posljednje je predavanje stoga bila idealna prilika da se upoznamo s radom tih studenata koji ?ine Top 20, odnosno listu najboljih studenata na kolegiju po prikupljenim bodovima za stvaranje društvenog kapitala. Iako samom predavanju nisu prisustvovali svi studenti s po?asne liste, oni koji su prezentirali svoj rad prenijeli su publici zanimljive zgode i teme o kojima su pisali, dali pokoji savjet za blogove te su pri?ali o daljnjoj sudbini svojih blogova. Naravno, spomenuo sam samo neke od studenata koji su postigli zapažene rezultate, dok se o svim ostalim uspješnim blogovima i pri?ama koje se u njima kriju možete raspitati na blogrollovima (popisu preporu?enih blogova) koji se nalaze na blogovima Nataše, Zvonimira i Magdalene.

Više o samom predavanju pogledajte u širem izvještaju:


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)


©2019 Televizija Student