Konferencija za studente novinare u Edinburghu

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(5) }

Pozivaju se mladi na sudjelovanje u konferenciji Future News Worldwide 2017

Škotski parlament ugostit ?e tre?u me?unarodnu konferenciju za novu generaciju novinara

British Council objavio je globalni poziv namijenjen budu?oj generaciji novinara da se prijave za sudjelovanje na me?unarodnoj konferenciji Future News Worldwide 2017.

Konferenciju podržavaju neke od vode?ih medijskih organizacija, kao što su Reuters, Facebook i Google News Lab, a održat ?e se u škotskom parlamentu u Edinburghu 6. i 7. srpnja 2017.  Uspješnim aplikantima bit ?e pokriveni svi troškovi sudjelovanja u konferenciji, uklju?uju?i putovanje u Edinburgh.

Tre?e izdanje ove konferencije okupit ?e sto studenata iz cijeloga svijeta na intenzivnom dvodnevnom programu posve?enom novinarstvu i medijima; u glavnom gradu Škotske imat ?e ekskluzivan pristup predavanjima i edukaciji koju ?e održati neke od najzna?ajnijih svjetskih medijskih osoba. Uz program radionica namijenjen razvoju vještina, delegati ?e se družiti me?usobno te s afirmiranim novinarima, grade?i snažne i trajne veze s novom generacijom medijskih lidera iz cijelog svijeta.

Jackie Killeen, direktorica British Councila u Škotskoj rekla je:

“Ovo je iznimna prilika za u?enje o vještini dobrog novinarstva neposredno od vode?ih medijskih osoba, te za stjecanje jedinstvenog uvida u promjene u na?inima na koji se vijesti prenose. Globalna poznanstva koja ?e studenti ste?i na konferenciji bit ?e im od velikog zna?aja na vlastitom razvojnom putu me?unarodnog novinarstva.”

Future News Worldwide 2017 je program nastao u partnerstvu British Councila i vode?ih medijskih organizacija: Reutersa, CNN-a, BBC-a, Facebook-a, Google News Lab-a, The Economist-a, The Herald and Times-a, STV-a, te u suradnji sa škotskim parlamentom i britanskim fakultetima novinarstva.

Za sudjelovanje u konferenciji mogu se prijaviti studenti preddiplomskog studija bilo kojeg smjera (ili oni koji su diplomirali u zadnjih godinu dana) u dobi od 18 do 25 godina, a  koji su strastveni prema novinarstvu u bilo kojem obliku. Prijave se primaju preko web stranice  www.britishcouncil.org/future-news-worldwide  i zatvaraju 28. velja?e 2017.

“Future News Worldwide me nau?io da ne moraš biti iz odre?enog dijela svijeta da bi bio odli?an novinar; svi možemo poboljšati novinarstvo s pristupom istom znanju”, rekla je Tiyamike Chirwa iz Malawija, sudionica konferencije Future News Worldwide. “Radi se od širenju vlastitog znanja, usavršavanju vještina i stvaranju vezu s drugim mladim novinarima diljem svijeta”.

Za više informacija posjetite web stranicu ili kontaktirajte:  FutureNewsWorldwide@britishcouncil.org.©2019 Televizija Student