Knjižnice i domovi za bolji život studenata

Foto: avp.hr

Samostalna sveu?ilišna knjižnica trebala bi se izgraditi u sklopu Sveu?ilišnog kampusa gdje ?e se zasigurno nalaziti  i centar za u?enje i druženje. Za gradnju knjižnice pri?ekat ?e se do prolje?a sljede?e godine. Razlog tome su nadolaze?i lokalni izbori, mogu?e izmjene u Urbanisti?kom planu i izbor novog rektora osje?kog Sveu?ilišta.

Splitski studenti, za razliku od osje?kih ne moraju dugo ?ekati jer ?e se kroz nekoliko mjeseci mo?i useliti u svoje nove sobe.  25  tisu?a  splitskih studenata dobiti ?e 615 novih ležajeva u modernim i funkcionalnim  sobama impresivne zgrade.  Ina?e, cijeli projekt Studentskog doma i Studentskog centra vrijedan je 100 milijuna kuna, a na završetak se ?ekalo od 2010. godine kada su radovi prekinuti zbog ekonomske krize.

Svaki novi projekt koji radi na poboljšanju života studenata dobrodošao je te se nadamo kako ?e ih u budu?nosti biti i više.

Tekst: Matija Mlinari?Više o


©2019 Televizija Student