Klasična ili terenska nastava? Odlučite sami!

Prošlog petka studenti tre?e godine novinarstva posjetili su Karlovac u obliku terenske nastave. Glavne postaje obilaska bile su nam Radio Karlovac, lokalna televizijska postaja TV4 Rijeke i sudjelovanje na debati ‘Europska unija i mediji’ u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kova?i?a.

1

Foto: Jasmina Grbavec

Studenti koji poha?aju kolegij Fotonovinarstvo uz pratnju profesorice Viktorije Car dobili su priliku sudjelovati u malo druga?ijem obliku nastave i posjetiti grad Karlovac. Njihov zadatak bio je napraviti fotoreportažu i na kraju dana odabrati 10 slika koje ?e im profesorica ocijeniti. Ovaj malo druga?iji oblik nastave im je proširio vidike. Nakon dolaska u grad uputili smo se na Radio Karlovac kako bi upoznali rad lokalnog radija. Prošetali smo redakcijom i režijom te bili u samom studiju radija. Nadalje, uputili smo se na lokalnu televizijsku postaju TV4R. Glavni direktor TV4R Ladislav Meduni? i glavna urednica informativnog programa Ivana Belan?i? do?ekali su nas i uputili u svoju malu lokalnu televizijsku postaju. Ivana Belan?i?, osim što je glavna urednica informativnog programa, ujedno je i naša bivša kolegica koja je diplomirala prije 3 godine.

2

Foto: Jasmina Grbavec

Nakon upoznavanja s lokalnim radijem i televizijom uputili smo se u Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kova?i? u kojoj smo sudjelovali na debati ‘Europska unija i mediji’. Tema debate je bio suodnos lokalnih medija i Europske unije. Sudionici debate su bili prof. Viktorija Car s Fakulteta politi?kih znanosti, glavna urednica informativnog programa Ivana Belan?i?, urednik Karlova?kog tjednika Robert Badovinac i urednik portala ‘Aktiviraj Karlovac’ Marin Baki?. Studenti su se uklju?ivali u raspravu te nakon napornog dana uslijedilo je druženje sudionika i vra?anje u Zagreb.

 

Autorica: Mateja Vu?kovi?


Više o


©2019 Televizija Student