Kako unaprijediti sustav financijske pomoći studentima?

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Nadolaze?i Sajam stipendija i visokog obrazovanja otvara diskusiju o važnim studentskim temama.

U sklopu 11. Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji organizira Institut za razvoj obrazovanja (IRO) i koji se održava 13. listopada 2015. u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu te 15. listopada 2015. na Sveu?ilištu u Rijeci, održat ?e se okrugli stol o dostupnim oblicima financijske pomo?i studentima te o tome kako Hrvatska planira unaprijediti sustav studentskih potpora. Najnovija Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH planira zna?ajno unaprijediti sustav financijske pomo?i studentima do 2020., uz posebnu brigu za socijalnu dimenziju studiranja. To zna?i unapre?enje sustava stipendiranja studenata te državnih potpora za studentski smještaj i hranu. Financijske potpore su važne radi proširivanje pristupa studiju te pomo?i svima da uspješno završe studij. Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencije za mobilnost i programe EU, Sveu?ilišta u Rijeci, Sveu?ilišta u Ljubljani te predstavnici studentskih organizacija iznijet ?e svoje stavove o ovim temama na okruglom stolu. Više informacija o popratnom programu Sajma dostupno je na www.stipendije.info.

U postoje?em sustavu financijskih potpora za studente u Hrvatskoj, ve?ina financijske pomo?i studentima je u obliku neizravnih potpora kroz subvencije. Na hranu odlazi više od 70% ukupnih izdvajanja za financijske potpore studentima. Socio-ekonomski status i financijska potreba studenata se uglavnom ne uzimaju u obzir pri dodjeli subvencija, ve? su u ve?ini slu?ajeva dostupne svim redovitim studentima. Izravne pak potpore u vidu nacionalnih stipendija prima manji udio studenata (oko 6% studentskog tijela).

Dodatno, prema rezultatima istraživanja EUROSTUDENT iz 2011. godine, godišnji troškovi studija u Hrvatskoj su visoki i u prosjeku iznose 31.500 HRK, uklju?uju?i troškove školarina i životne troškove. Prema tom istraživanju oko 28% studenata primalo je stipendiju, a ?etiri od pet hrvatskih studenata oslanjalo se na obitelj za pokrivanje troškova studiranja. Sukladno nalazima istraživanja, studenti nižeg socioekonomskog statusa, studenti s djecom, studenti stariji od 25 godina, studenti koji žive izvan mjesta studiranja, studenti koji rade uz studij, studenti s invaliditetom te studenti sa zdravstvenim poteško?ama imaju više poteško?a u pokrivanju ukupnih troškova studiranja u odnosu na ostale grupe studenata. „Name?e se pitanje kako unaprijediti sustav financijskih potpora studentima koji bi bio primarno temeljen na kriteriju potrebe (npr. socioekonomskog statusa ii drugih kriterija za ranjive skupine) te kako na temelju tog kriterija utvrditi vrstu i visinu potpore“ – isti?e Ninoslav Š?ukanec, izvršni direktor IRO-a.

Na okruglom stolu Sajma o unapre?enju sustava financijske potpore studentima govornici i sudionici iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Sveu?ilišta u Rijeci, Sveu?ilišta u Ljubljani te predstavnici studentskih organizacija i IRO-a raspravljat ?e o ulozi direktnih (stipendije, zajmovi) i indirektnih (subvencije za hranu, smještaj i sl.) potpora u pove?anju dostupnosti visokoga obrazovanja, kao i do sada ostvarenim rezultatima te izazovima u sklopu reforme sustava studentskih potpora u svijetlu provedbe nove Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Na okruglom stolu ?e tako?er biti rije?i o dostupnosti stipendija za me?unarodnu mobilnost za socio-ekonomski ugrožene studente, o ?emu ?e uz predstavnike Agencije za mobilnost i programe EU govoriti i predstavnici studentskih udruga.

Osim okruglog stola, u sklopu popratnog programa Sajma bit ?e predstavljene mogu?nosti studiranja i stipendiranja u Sloveniji kroz središnju prezentaciju Zemlje partner. Tako?er ?e biti organizirane radionice za posjetitelje Sajma na temu mogu?nosti studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i na teme priprema za standardizirane testove (TOEFL, SAT, ACT,GMAT i GRE) i prijava za programe stipendiranja. Detaljnije informacije o Sajmu i program doga?anja dostupni su na web stranici Stipendije.info (www.stipendije.info/hr/sajam) i na Facebook stranici Tražim stipendiju

(www.facebook.com/trazim.stipendiju).

Organizaciju ovogodišnjeg Sajma omogu?ile su potpore brojnih partnera: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Primorsko Goranska županija te Grad Rijeka (Donatori i pokrovitelji), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, Centar Republike Slovenije za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja (CMEPIUS) i Veleposlanstvo Republike Slovenije (Zemlja partner), Nacionalna i sveu?ilišna knjižnica u Zagrebu i Sveu?ilište u Rijeci (Glavni Partneri) te RIT Croatia, UniWorld i slovenska sveu?ilišta Sveu?ilište u Ljubljani, Sveu?ilište u Mariboru, Sveu?ilište u Primorskoj (Srebrni sponzori).

***

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se ve? šesnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u podru?jima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, povezivanja visokog obrazovanja s tržištem rada te akademske mobilnosti, a od 2005. godine jednom godišnje organizira Sajam stipendija i visokog obrazovanja na kojemu se predstavljaju stipendije, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim gra?anima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam stipendija i visokog obrazovanja doga?aj je neprofitnog karaktera od iznimne važnosti za hrvatsku akademsku zajednicu i društvo u cjelini te je u 11 godina svojeg postojanja postao jedan od najvažnijih doga?aja u visokom obrazovanju u Južnoj i Jugoisto?noj Europi.

Pratite rad IRO-a na Facebooku, lajkajte stranicu: https://www.facebook.com/iro.hr.

Kako je bilo na prošlogodišnjem Sajmu stipendija i visokog obrazovanja, možete vidjeti u videu:

http://www.stipendije.info/hr/sajam/o_sajmu.

 

Sajam stipendija_okrugli stol

 

 

Tekst i fotografije: Sajam stipendijaViše o


©2019 Televizija Student