KAKO ĆE ZBOG PRAZNIKA RADITI MENZE PRI ČETIRI HRVATSKA SVEUČILIŠTA

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Piše: srednja.hr

Obzirom da je u ?etvrtak Dan neovisnosti, menze studentskih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku toga dana, ali i u nastavku popularno zvanog produženog vikenda, radit ?e prema izmijenjenom rasporedu. U Zagrebu ?e tako od 8. do 11. (uklju?uju?i i taj dan) biti dežurne menze u Savskoj 25, te pri domskim kompleksima Stjepan Radi? i Laš?ina. Ostali restorani koji su u nadležnosti SC-a, prilago?avat ?e se radu pojedinih sastavnica unutar kojih se nalaze.

 

?etvrtak 8. listopada neradni je Dan neovisnosti, no ipak se tadane?e zatvoriti sve menze pri velika ?etiri sveu?ilišta.

Zagreb najmanje tri dežurna restorana, a Split jedan

 

Tako su nam u zagreba?kom SC-u rekli kako ?e od 8. do 11. (uklju?uju?i i njega) biti dežurne menze u Savskoj 25 te pri domovima na Savi i Laš?ini. Ostali restorani koji su nadležnosti Studentskog centra prilago?avat ?e se radu fakulteta na kojima se nalaze.

Usput napomenimo da u ?etvrtak i petak (8. i 9. listopada) ne?e raditi Poslovnica za smještaj studenata.

Kada je rije? o Splitu, ne postoje još službeni podaci o tome kako ?e raditi menze zbog toga što je u tijeku usuglašavanje s pojedinim sastavnicama. No neslužbeno doznajemo da ako petak bude neradni, od ?etvrtka do nedjelje dežurni ?e restoran biti onaj u hostelu Spinut.

No ako je petak radni dan onda ?e u ?etvrtak svi restorani funkcionirati prema uobi?ajenom radnom vremenu. Me?utim kada podaci budu službeni, dopunit ?emo ove neslužbene informacije.

Tako?er dodajmo da studenti, koji još nisu uselili u studentske domove u Splitu, a ostvarili su pravo na smještaj, to ne?e mo?i u?initi 08. listopada.

Rijeka i Osijek tako?er imaju dežurne restorane na Dan neovisnosti

 

Na Dan neovisnosti u Osijeku ?e kao i obi?no raditi restoran u Istarskoj 5, dok u ostale dane sve funkcionira prema redovnom planu.

Kada je rije? o Rijeci, podaci nisu potpuni, jer i tamo još uvijek traje usuglašavanje sa sastavnicama, no ve? sada je poznato da ?e restorani Mini i Index raditi na Dan neovisnosti.

 

Tekst i fotografija: srednja.hr


Tagged: ,


Više o


©2019 Televizija Student