Kadar i okvir

Postoji niz različitih kadrova koji se koriste za ostavljanje drugačijeg dojma. Kadar određuje ono što se vidi i kako se vidi, odnosno način na koji je kadar snimljen. Da bi prizor bio što dinamičniji potrebno ga je snimiti iz nekoliko različitih kadrova i tako stvoriti sekvencu. Naša voditeljica Rebeka pokazala je nekoliko primjera različitih kadrova te otkrila kako različiti kadrovi ostavljaju drugačiji dojam.


Više o


©2019 Televizija Student