Otvoren natječaj za prestižne stipendije programa „Za žene u znanosti“ koji u Hrvatskoj slavi 10. godinu postojanja

array(1) { [0]=> int(2249) }

 

 L’Oreal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture raspisali su jubilarni, deseti po redu natje?aj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“. Pojedina?nim stipendijama u iznosu od ?ak 5.000 € nagra?uju se ?etiri najbolje hrvatske znanstvenice iz podru?ja prirodnih znanosti, uklju?uju?i i interdisciplinarna podru?ja, za njihov doprinos u znanstvenim spoznajama na nacionalnoj i svjetskoj razini, ?ime ih se želi dodatno motivirati, inspirirati i podržati u njihovoj daljnjoj znanstvenoj karijeri.

Kandidatkinje za nacionalnu stipendiju „Za žene u znanosti“ moraju ispunjavati uvjete propisane pravilnikom natje?aja, pri ?emu dobitnice stipendija ne mogu biti starije od 35 godina na dan zatvaranja raspisanog natje?aja, moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj i imati preporuku mentora, a ne mogu se prijaviti dvije godine zaredom. Tako?er, jedan od uvjeta za sudjelovanje u natje?aju je da svoj istraživa?ki rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj fazi izrade doktorske disertacije.

O dobitnicama stipendija me?u prijavljenim kandidatkinjama odlu?uje Izborno povjerenstvo sastavljeno od renomiranih hrvatskih znanstvenika na ?elu s akademikom Kusi?em, predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i predsjednikom Izbornog povjerenstva „Za žene u znanosti“. Cijenjeni dugogodišnji ?lanovi Izbornog povjerenstva ovog programa stipendiranja dugog ?ak jedno desetlje?e su, uz akademika Kusi?a, akademkinja Vida Demarin, akademkinja Sibila Jelaska, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, prof. dr. sc. Ivan Vickovi?, akademik Vladimir Paar, dr. sc. Katica Biljakovi?, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer i Staša Skenži?, pomo?nik ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
„Velika je stvar primiti svako priznanje za vlastiti rad, no stipendija „Za žene u znanosti“ predstavlja osobito veliku ?ast jer je primljena iz ruku najve?ih imena hrvatske znanstvene scene. Ovo je potvrda i priznanje moga dosadašnjeg rada, kao i snažan motiv da se s još više energije i entuzijazma nastavim baviti znanoš?u. Sudjelovanje u natje?aju i samo osvajanje stipendije bilo je jedno prekrasno iskustvo, iza kojeg je ostao optimizam da se trud i rad ipak prepoznaju i cijene“, izjavila je prošlogodišnja stipendistica dr. sc. Anamarija Rogina.

Hrvatske znanstvenice svojim istraživanjima i postignu?ima doprinose znanstvenim spoznajama u zemlji i svijetu, a kroz ovaj program stipendiranja osvještava se javnost o zna?aju njihova rada i veli?ini njihova doprinosa. Nacionalni program stipendiranja „Za Žene u znanosti“ promovira ono najbolje iz segmenata obrazovanja, kulture i znanosti te je puno više od tek financijske stipendije. Program predstavlja svojevrsnu afirmaciju hrvatske znanosti i znanstvenica na nacionalnoj i svjetskoj razini, mijenjaju?i tako predodžbu o ulozi i doprinosu žena u znanosti te u društvu u cijelosti. Prema istraživanju francuskog instituta OpinionWay, ?ak 89% Europljana smatra da žene imaju više afiniteta za bilo koju drugu djelatnost osim za znanost, a 67% Europljana smatra da „nedostatak sposobnosti“ sprje?ava žene da postanu uspješne znanstvenice. Tako?er, izuzetno je porazan podatak da je 1990. godine u cjelokupnoj istraživa?koj znanstvenoj zajednici bilo svega 26% žena, a da dvadeset godina kasnije, 2010. godine, taj postotak iznosi 29% odnosno pokazuje rast od tek 3%. Rezultati provedenog istraživanja najbolje prikazuju koliko je važno nastaviti sa snažnim osvještavanjem javnosti o ulozi, doprinosu i izvanrednim sposobnostima znanstvenica na nacionalnoj i svjetskoj razini, ?ime projekt „Za žene u znanosti“ dobiva na snazi zbog odgovornog zadatka da mijenja trenutnu društvenu zbilju.
Prijave za ovu prestižnu nagradu traju od 16. studenog do 17. prosinca 2015. godine.
Svi detalji natje?aja dostupni su na službenim stranicama Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13046

 

Tekst i fotografija: Millenium promocija d.o.o.


Više o


©2019 Televizija Student