Jeste li znali da FPZG ima dramsku skupinu?

array(1) { [0]=> int(295) }

Unutar zidova Fakulteta politi?kih znanosti oformila se skupina kreativaca te osnovala dramsku skupinu fakulteta. Kao skupina postoje ve? 4 godine, a iza sebe imaju tri predstave.

Dramska skupina

Prva predstava pod nazivomt „Politika/djela/tijela“ dobila je rektorovu nagradu u lipnju 2011. godine. Druga predstava zvala se „Posljedica Josip Aleksandar Lelase“, a posljednja predstava „Voice from Europe“ nastala je pri kraju prošle akademske godine. Ista je izvedena prošle godine na Akademiji znanosti i umjetnosti, a osvojila je i posebnu rektorovu nagradu za tekst i projekt u lipnju 2013. godine. Na projektu sudjeluje 9 glumaca, redatelj, producent i kostimografkinja. Cijeli tekst i pjesme su napisane na engleskom jeziku jer je cilj dramske skupine ostvariti me?unarodna gostovanja.

Ove godine, naši studenti su odlu?ili ponovno izvesti predstavu sa izmijenjenim i nadopunjenim tekstom te druga?ijom gluma?kom postavom. Tema je problem ”eurokrata” u poticanju gra?ana EU-a na pove?anje povjerenja i znanja o europskim institucijama. Europska unija i njezini procesi su putem medija i neznanja gra?ana predstavljeni kao birokratsko-neutralni akter, s kojim se gra?ani ne mogu identificirati i uspostaviti komunikaciju. Predstava prati novozaposlenu ?lanicu kabineta koja u radu s asistentima razotkriva razli?ite na?ine gledanja na europske procese od strane gra?ana i op?eniti problem gra?ana u suvremenoj politici. Povezuje se s nemogu?noš?u poistovje?ivanja pojedinca s politi?kim institucijama i sveprisutnom politi?kom apatijom.

Cilj predstave je prikazati da unutar zaposlenika Europske komisije postoje likovi s razli?itim pristupom prema EU birokraciji. Na kraju, protagonistica biva razo?arana odazivom na izbore za Europski parlament i profilom izabranih politi?ara, jer takav slab odaziv na izborima otvara pitanje legitimnosti modernih demokracija.

Autor teksta predstave, a ujedno i redatlj je Arno Vinkovi?. Glumaca u predstavi ima devet: Tadeja Pigac, Vlatka Rudan?i?, Nina Remenar, Karmen Mileti?, Bojana Klepa?, Željko Poljak, Juraj Gajski, Vibor Brki?-Tot i Luka Miha?i?. Za izgled glumaca zadužena je Tena Šetan, dok je za produkciju zadužen Marko Popovi?. Pri realizacije predstavi mladi glumci i realizatori predstave sura?ivali su s predstavi smo sura?ivali sa Centrom za Europske studije, Team Printom i Ožujskim.

Portret voditelja dramske skupine FPZg-a from TV Student FPZG on Vimeo.

Samu predstavu se može pogledati 6.4 2014. na Smotri kazališnih amatera u Zagrebu, a 22.4. ?e biti prikazana u “Gavelli”.

Autor: Iva Lapi?
©2019 Televizija Student